Pamatizvelne > Starpnozares > Kultūras infrastruktūra > Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) jeb Gaismas pils projekts pēdējos divos gados no mutvārdu leģendas ir kļuvis par realitāti. 
Celtnes projekts ir tapis jau 20. gadsimtā, kopš 1989.gada, tieši “trešās atmodas” gados, tas ir šīs atmodas piemineklis un simboliska garantija apziņai, ka Latvijai jākļūst brīvai – brīvai politiski un garīgi. Akmenī un stiklā ir izteikta nacionālromantiskā Gaismas pils ideja, - ideja, kas virmo gaisā kopš pirmajiem 19. gs. atmodas laikiem.

LNB ēkas projekta autors ir pasaulē pazīstamais latviešu izcelsmes arhitekts Gunārs Birkerts no ASV. G.Birkerts pie projekta ir strādājis ciešā sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbiniekiem, pētot bibliotēkas vajadzības un tulkojot tās telpu, līniju un ciparu valodā. Savukārt, to, kas nepieciešams, lai projekta parametri atbilstu Latvijas Būvniecības likuma prasībām, ir palīdzējis nodrošināt G.Birkerta šā projekta partneris Latvijā – Modra Ģelža arhitektu birojs.

Bibliotēkas ārējais veidols 2001.gadā tika akceptēts Latvijas Būvniecības padomē. Atzinību par Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas projekta arhitektonisko veidolu un atbilstību izvēlētajai vietai ir pauduši speciālisti daudzos nozīmīgos pasaules arhitektūras preses izdevumos un vairāku ārvalstu (Dānija, Zviedrija, ASV, Lielbritānija, Japāna, Itālija u.c.) ekspertu kopējās sanāksmēs (UNESCO). Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas projekts ieguvis arī 2000.gada ASV Arhitektūras gada balvu.

Arhitekts Gunārs Birkerts projektējis jau 18 bibliotēkas, tāpēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā bijis daudz vieglāk mūsdienīgi un atbilstoši lasītāju vajadzībām iekļaut visas daudzās funkcijas, kas nacionālajai bibliotēkai šodien jāpilda: iespēja viegli piekļūt grāmatu krājumiem (6 miljoni vienību), liels lasītāju vietu skaits (1000), informācija drukātā un elektroniskā formā. Nacionālajai bibliotēkai arī jāapkalpo visas Latvijas publiskās bibliotēkas un jāpilda informācijas vārtu vai starpnieka loma informācijas apmaiņā starptautiskajā, nacionālajā, reģionālajā, vietējā līmenī. 2000. gadā G. Birkerta izstrādātajam LNB projektam piešķirta Čikāgas (ASV) Arhitektūras un dizaina muzeja dibinātā Amerikas arhitektūras balva un pašam arhitektam - Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa par izcilu ieguldījumu 20. gs. pasaules arhitektūrā.

Neatņemama Nacionālās bibliotēkas projekta sastāvdaļa ir Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma jeb Gaismas tīkls. Tā ieviešanu nodrošina valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas".
Gaismas tīklā tiek apvienotas aptuveni 2000 bibliotēkas visā Latvijā, iepērkot tām jaunu datortehniku, ierīkojot interneta pieslēgumus un izveidojot tādu informācijas sistēmu, lai ikvienas bibliotēkas apmeklētājs varētu brīvi meklēt viņu interesējošo informāciju pārējās Latvijas bibliotēkās, kā arī pasūtīt un saņemt nepieciešamās grāmatas un citus iespieddarbus sava pagasta vai pilsētas bibliotēkā.


Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbi

Atklātības politika

Saites:  

www.gaisma.lv    
www.lza.lv

Uz augšu