Starpnozares

Sadarbībā ar valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām Kultūras ministrija iesaistās dažādu starpdisciplināru politikas nostādņu izstrādē un ieviešanā, aptverot šādas nozares: