Zemgalē un Lietuvas pierobežā sākusies amatniecības un mākslas tūrisma maršrutu izveide


Zemgales Plānošanas reģiona informācija presei

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.- 2013. gadam atbalstītā projekta „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” ietvaros sākusies amatniecības un mākslas tūrisma maršrutu izveide.

 

Projekta mērķis ir uzlabot Latvijas – Lietuvas pierobežas teritorijas pievilcību un konkurētspēju, attīstot amatniecības pārrobežu sadarbības tīklu, kā arī stiprinot jau esošās kultūras un vēsturiskās saites vidus Baltijas reģionā.


Projekta vadošais partneris ir Zemgales Plānošanas reģiona administrācija, bet kā partneri no Latvijas puses tajā piedalās Bauskas, Jelgavas un Viesītes novada pašvaldības, Zasas, Vīpes, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Līvbērzes un Svētes pagasti. Savukārt no Lietuvas puses – Rokišķu un Biržu rajona pašvaldība, kā arī Šauļu apgabala administrācija un Jonišķu Tūrisma un biznesa informācijas centrs.

 

Partneru izstrādātos amatniecības un mākslas tūrisma maršrutus kopā ar teritoriju aptverošu tūrisma karti paredzēts ievietot informatīvā bukletā latviešu, lietuviešu, krievu un angļu valodā. Bukletu plānots iespiest līdz gada beigām, lai, sagaidot nākamo tūrisma sezonu, to varētu izplatīt Latvijā un Lietuvā, kā arī citās valstīs rīkotajās tūrisma izstādēs un gadatirgos.


Jaunajos tūrisma maršrutos iekļaus ne vien projekta ietvaros tapušos 10 amatniecības centrus, bet arī citus ar amatniecību un tautas mākslu saistītus tūrisma objektus Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijā.

 

Izvēloties objektus, ņems vērā to īpašnieku vai apsaimniekotāju spēju ikdienā uzņemt lielākas vai mazākas, vietējās vai ārvalstu ceļotāju grupas, piedāvājot dažādu ražotņu, darbnīcu vai amatniecības rīku kolekciju apskati, vietējo amatnieku prasmju demonstrējumus, ļaujot arī pašiem ceļotājiem līdzdarboties kāda produkta tapšanas procesā. Tāpat svarīgi ir godā celt un tūristiem rādīt un popularizēt senos, kā arī gluži jaunus arodus, akcentējot Zemgalei raksturīgo.

 

Reģionā ir pietiekami daudz atjaunoto un darbojošos ūdens un vēja dzirnavu, zemgalieši lepojas ar Bauskas un Tērvetes alus ražotnēm, kā arī ar vīna darītavu Aiviekstes pusē, lauksaimniecības un piensaimniecības seno darba rīku kolekciju Kārļa Ulmaņa „Pikšās” Bērzes pagastā, biškopības muzeju Vecbebros, senās tehnikas muzeju Gailīšu pagastā, dzelzceļa un ugunsdzēsības muzeju Jelgavā, motociklu muzeju Ozolnieku novadā, grāmatniecības muzeju Tērvetes novadā, floristu darbnīcu Lauksaimniecības universitātē un kalēju darbnīcu Bauskā, maizes ceptuvi Klintainē un kazas piena siernīcu Ozolnieku novadā, konfekšu ražotni „Skrīveru saldumi”, kā arī ar virkni audēju, ādmiņu, kokgrebēju, podnieku, pinēju un vēl citām darbnīcām gandrīz vai katrā novadā.

 

Minēto un vēl citu objektu īpašnieki vai apsaimniekotāji no Zemgales savu piedāvājumu raksturojošu jaunu, kā arī aktualizētu jau agrāk izplatītu informāciju līdz jūlija beigām aicināti iesniegt sev tuvākajā tūrisma informācijas centrā vai punktā. Ar vēlmi tikt pārstāvētiem topošajā izdevumā var griezties arī pie projektā iesaistītajiem Latvijas puses partneriem.


Juris Kālis,
ZPR speciālists.
Tālrunis 63028085, 29144960.     
 


Arhīvs

Uz augšu