Daugavpilī un Utenā (Lietuva) veidos Māla mākslas centrusDaugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde sadarbībā ar Utenas (Lietuva) pašvaldību ir uzsākusi projekta “Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus Daugavpilī un Utenā”  īstenošanu.
„Rezultātā Daugavpils iegūs atjaunotu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja (DNMM) keramikas darbnīcas ēku un modernizētas iekārtas, bet bērni - iespēju apgūt tradicionālā amata prasmes un iemaņas, šādi papildinot brīvā laika pavadīšanas iespējas. Atjaunotā kultūras infrastruktūra būs daudz pievilcīgāka apmeklētājiem un palielinās tūristu skaitu. Projekts veicinās arī kultūras mantojuma – Latgales podnieku amata tradīciju saglabāšanu,” informē Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītājs Miervaldis Brodovs.

 

Paredzēts organizēt keramikas nodarbības bērniem un Māla mākslas festivālus Daugavpilī un Utenā, izstrādāt un izdot bērnu profesionālas apmācības programmas un metodiskos materiālus, veikt pētījumu par Latgales podniecību un keramiku, renovēt DNMM keramikas darbnīcas un modernizēt iekārtas, pārveidot muzeja pakļautībā esošo iestādi par Mālu mākslas centru, kā arī īstenot virkni citu aktivitāšu.

 

Projekta mērķis ir veicināt kultūras un kreatīvo (radošo) tūrismu Daugavpilī un Utenā, attīstot uz kultūras mantojuma vērtībām balstītu tūrisma produktu, nodrošināt formālās un neformālās mūžizglītības iespējas, izstrādājot un īstenojot keramikas apmācību izglītības programmu, pētot podniecības tradīcijas, popularizēt reģiona kultūrvēsturisko mantojumu.

 

Projekts “Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus Daugavpilī un Utenā” tiek realizēts Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 2007. - 2013.gadam programmā, to īsteno Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde un Utenas reģionālais muzejs. Tā kopējās izmaksas - 1 394 846 eiro (Ls 980 303), tai skaitā Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums - 50 565,42 eiro (Ls 35 537,58).
Projektu plānots pabeigt līdz 2010. gada jūlijam.

Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”
e-pasts: harijse simbols13stavs.lv, tālr./fakss: +371 654 21243

Papildu informācija:
Miervaldis Brodovs, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītājs
e-pasts: miervaldis.brodovse simbolsdaugavpils.lv,    tālr. Nr. +371 654 76799

 


Arhīvs

Uz augšu