Aktualitātes

Zemgalē ar ES atbalstu veicinās amatniecības attīstībuLL.JPGUzsākta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam atbalstītā projekta „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” īstenošana.

 
Projekta mērķis ir veicināt Latvijas – Lietuvas pierobežas teritorijas pievilcību un konkurētspēju, attīstot amatniecības pārrobežu sadarbības tīklu, kā arī stiprinot jau esošās kultūras un vēsturiskā saites vidus Baltijas reģionā. Tāpat projekta mērķis ir veicināt kopējo mākslas un amatniecības mantojuma vērtību saglabāšanu, attīstīt amatniecības un lietišķās mākslas nozari kā līdzekli tūristu intereses vairošanai par Zemgali un kaimiņu reģioniem Lietuvā, izveidot amatniecības un lietišķās mākslas atbalsta infrastruktūru, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu amatniecības nozares attīstību, veicinot arī uzņēmējdarbību.


Projekta vadošais partneris ir Zemgales Plānošanas reģions, bet kā partneri no Latvijas puses tajā piedalās Bauskas un Jelgavas rajona padome, Dobeles pilsētas dome, Zasas, Vīpes, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Līvbērzes un Svētes pagasta padome un Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldība. Savukārt no Lietuvas puses – Rokišķu un Biržu rajona pašvaldība, kā arī Šauļu apgabala administrācija un Jonišķu Tūrisma un biznesa informācijas centrs.


Projektā galvenās aktivitātes ir vērstas uz amatniecības un kultūras mantojuma saglabāšanu, kas ietver digitālās koka amatniecības muzeja izveidi, militārās amatniecības ekspozīcijas attīstību Lietuvas pusē, koka un aušanas amatnieku grupas izveidi, ceļojošās izstādes organizēšanu, amatniecības un mākslas tūrisma veicināšanu, tostarp jaunu tūrisma maršrutu un informatīva bukleta izveidi vairākās valodās, kā arī piedalīšanos starptautiskajās izstādēs. Bez tam paredzēts izveidot amatniecības un mākslas atbalsta infrastruktūras tīklu, veikt atsevišķu ēku rekonstrukciju, amatniecības un mākslas centru iekārtošanu, sadarbības tīkla attīstības plāna izstrādi, kā arī aktivizēt uzņēmējdarbību, organizējot mācības un pieredzes apmaiņas braucienus amatniekiem, izveidojot amatniecības un mākslas industrijas katalogu reģionā.


Ceturtdien,26. martā Zemgalē iecerēts organizēt projekta uzsākšanai veltītu konferenci ar visu partnerinstitūciju pārstāvju piedalīšanos.

  
Projekta kopējais budžets ir 1 606 075 eiro. No tā 1 365 163,75 eiro jeb 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, bet 240 911,25 eiro - partneru līdzfinansējums. Projekta ieviešana ilgs 24 mēnešus.

Juris Kālis,
ZPR speciālists.
Tālrunis 63028085, 29144960.
6.03.2009.


Arhīvs