Liepājas pilsēta izstrādā kultūrpolitikas stratēģiju 2009. - 2014. gadam


Šobrīd ir sagatavota Liepājas pilsētas kultūrpolitikas stratēģijas 2009.-2014. gadam pirmā redakcija, kas tiek papildināta atbilstoši ekspertu ieteikumiem, lai tiktu nodota sabiedriskai apspriešanai.

Liepājas kultūrpolitikas stratēģijas 2009 - 2014 projekts


Arhīvs

Uz augšu