Apzinot Baltijas jūras piekrastes senās kulta vietas, veicinās tūrisma attīstību reģionā


Lai rastu jaunas pieejas un risinājumus Baltijas jūras reģiona seno kulta vietu ilgtspējīgā apsaimniekošanā, kā arī nodrošinātu to aizsardzību un iekļaušanu reģiona tūrisma maršrutos, sākts darbs pie vairāk nekā vienu miljonu eiro vērtā projekta „Senās kulta vietas – Baltijas jūras piekrastes kopīgā identitāte” (saīsināti – „Kulta identitāte”) īstenošanas.

Projekts „Kulta identitāte” tiek realizēts Centrālā Baltijas Jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG IV A 2007–2013 3.prioritātes „Atraktīva un dinamiska sabiedrība” ietvaros. Projekta galvenais partneris ir Rīgas plānošanas reģions; partneri: Gavleborgas reģiona muzejs Zviedrijā, biedrība „Hiite Maja” Igaunijā, kā arī Kurzemes Plānošanas reģions, Vidzemes Plānošanas reģions un Zemgales Plānošanas reģions Latvijā.

Projekta ietvaros paredzēts apzināt, apkopot un izanalizēt pieejamos informācijas resursus par Kurzemes, Rīgas, Zemgales, Vidzemes, kā arī Dienvidigaunijas un Zviedrijas Gavleborgas novada senajām svētvietām, pamatā – dabas objektiem, kas iepriekš ir maz kopti un popularizēti sabiedrībā.

Informācijas izkliedētība un nepieejamība plašākai sabiedrībai līdz šim liegusi senās kulta vietas uztvert kā reģionu raksturojošu kultūrvēsturisku vērtību, kas gan veicinātu vēsturisko un kultūras apziņu, gan būtu interesanti tūrisma objekti. Tāpēc projekta „Kulta identitāte” ietvaros tiks izstrādāta seno svētvietu apsaimniekošanas koncepcija, izvērtēta objektu piemērotība iekļaušanai tūrisma maršrutos, izveidoti pilotmaršruti katrā reģionā un to sasaiste starp reģioniem, kā arī nodrošināta šo tūrisma produktu un reģiona atpazīstamība, veicot dažādus mārketinga pasākumus.

 

Apzinot reģionu senās kulta vietas un apkopojot ar tām saistītās leģendas, nostāstus un teikas vienotā datu bāzē, tiks veicināta tūrisma operatoru interese iekļaut šos objektus savos maršrutos. Pilotmaršrutos plānots integrēt arī kultūras pakalpojumus, tradicionālos svētkus un kulta rituālus, piemēram, Jāņus, kāzu rituālus, veļu piemiņas pasākumus, u.c. Jaunu tūrisma pieturas punktu izveide senajās kulta vietās iedzīvinās lauku apvidus, tādējādi pozitīvi iespaidojot lauku reģionu sociāli ekonomisko attīstību, paverot jaunas iespējas vietējiem tūrisma operatoriem un veicinot labklājību reģionā. Kopumā, projektu īstenojot, plānots panākt Baltijas jūras reģiona pievilcības un dinamikas pieaugumu, palielināt tūristu interesi par reģionu, stimulēt vietējās uzņēmējdarbības attīstību, veicināt pieaugošu kultūras apmaiņu un vienotību.

 

Projekta ieviešanas laiks ir no 2010.gada 2.decembra līdz 2013.gada 31.augustam (33 mēneši); tā kopējais budžets ir 1 088 240 eiro.


Lai nozaru speciālistus un plašāku sabiedrību iepazīstinātu ar projekta tematiku, tā mērķiem, plānotajām aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem, šonedēļ notiks projekta atvēršanas seminārs. Arī žurnālisti ir aicināti piedalīties projekta „Kulta identitāte” atvēršanas seminārā, kas notiks 18.februārī, pulksten 10:00-14:00 Rīgā, viesnīcas „Avalon Hotel” telpās 13.janvāra ielā 19 (vietu skaits ierobežots!). Dalība seminārā – bezmaksas.

Pulksten 13:00 šajās pašās telpās notiks projektam un pasākumam veltīta PRESES KONFERENCE, ko iespējams apmeklēt atsevišķi. Preses pārstāvjus lūdzam pieteikties semināram, saņemt tā darba kārtību vai apstiprināt savu dalību PRESES KONFERENCĒ līdz 16.02.2011 pa e-pastu kristinee simbolsbalti.lv vai pa tālruni 26413817.

 


Papildu informācijai par projektu:
Rīgas plānošanas reģions – Liesma Grīnberga, tālr.: 67559823, mob.t.: 26462335
Vidzemes plānošanas reģions – Ineta Puriņa, tālr.: 64116007, mob.t.: 26382820
Kurzemes plānošanas reģions – Zanda Zeidaka, tālr.: 67331492. mob.t.: 26310077
Zemgales plānošanas reģions – Linda Šarķe-Fadejeva, tālr.: 63021250. mob.t.: 28807929
Gävleborgas novada muzejs (Zviedrija) – Katarina Eriksson, tālr.: +4626655618
„Hiite Maja”, nodibinājums (Igaunija) – Auli Kütt, tālr.: + 33148444452Arhīvs

Uz augšu