Pamatizvelne > Starpnozares > Reģionālā kultūrpolitika

Reģionālā kultūrpolitika

Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas plānošanas departamenta sastāvā ir struktūrvienība Stratēģijas un reģionālās kultūrpolitikas nodaļa, kura īsteno valsts kultūrpolitiku reģionos, analizē kultūrprocesu norisi un prognozē to tālāku attīstību reģionos.

Reģionālās kultūrpolitikas galvenie uzdevumi:

  • Veikt sistemātiskus pētījumus par kultūras procesiem Latvijas kultūrvēsturiskajos reģionos un vietējās pašvaldībās.
  • Atjaunot un modernizēt pašvaldību kultūras infrastruktūru.
  • Pilnveidot pašvaldību kultūras darbinieku profesionālo kvalifikāciju un tālākizglītību
  • Veidot līdzsvarotu teritoriālo attīstību, kas orientējas uz lokālo kultūrpolitiku.
  • Veidot lokālās kultūras institūcijas arī kā mūžizglītības centru tīklu.
  • Attīstīt arhitektūru kā mākslas nozari
  • Attīstīt Latvijas galvaspilsētu Rīgu kā Baltijas kultūras metropoli
  • Veicināt sadarbību starp pašvaldībām un NVO
  • Veicināt profesionālās mākslas pieejamību.

Plašs un daudzveidīgs ikdienā pieejamo kultūras pakalpojumu un pasākumu klāsts, spilgtu notikumu un profesionālu izstāžu un izrāžu pieejamība, profesionālu mākslinieku darbība ir priekšnosacījums ilgtspējīgai reģiona attīstībai. Mūsdienīgu kultūras produktu plašs un daudzveidīgs piedāvājums liecina, ka reģions ir orientēts uz nākotni un atvērts inovācijām. Kultūras resurss ir bagāts, bet diemžēl vēl nepilnīgi apzināts ekonomisks un izglītojošs potenciāls, kā arī sabiedrības konsolidējošs faktors.

Latvijā ir 1746 kultūras institūcijas. Latvijā lielākais kultūras iestāžu skaits, ko nosaka lielais iedzīvotāju blīvums, ir Rīgā un Rīgas rajonā (263), tam seko Liepājas, Ogres, Cēsu, Daugavpils un Rēzeknes rajoni. Pēc teritoriālā pārklājuma lielāka kultūras iestāžu koncentrācija vērojama Vidzemē un Zemgalē, arī Latgalē (izņemot pierobežu), savukārt izkliedētāks kultūras iestāžu izvietojums ir Kurzemes reģionā, kur ir mazāks apdzīvotības blīvums.

Latvijā ir 8428 kultūras pieminekļi, no kuriem 3357 ir arhitektūras pieminekļi, kas ir viena no nozīmīgākām kultūrtūrisma sastāvdaļām un reģiona attīstības iespējām.

Uz augšu