Pamatizvelne > Starpnozares > Kultūras un radošās industrijas > Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība

Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība (Northern Dimension Partnership on Culture)

Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība (Northern Dimension Partnership on Culture - NDPC) ir ietvars kultūras iestāžu, radošu uzņēmēju un biznesa kopienas sadarbības veicināšanai ZD reģionā. Partneri: Norvēģijas, Krievijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Zviedrijas ministrijas, kuras atbild par kultūras jautājumiem, kā arī Eiropas Komisija.

NDPC mērķis ir veicināt kultūras un radošās industrijas kā dzinējspēku visas Ziemeļu Dimensijas teritorijas attīstībā gan reģionālā, gan starptautiskā līmenī. NDPC tika dibināta 2010.gadā kā ceturtā Partnerība Ziemeļu Dimensijas politikā. Partnerības darbu koordinē Sekretariāts, kas atrodas Ziemeļu Ministru padomes biroja telpās Rīgā.

NDPC iezīmēti partnerības pamatmērķi:

  • kļūt par kontaktpunktu informācijas apmaiņai ar kultūras un radošo industriju labākās prakses piemēriem reģionā;
  • īstenot radošo industriju attīstību sekmējošus sadarbības projektus Ziemeļu Dimensijas reģionā;
  • piesaistīt papildus finansējumu kultūras un radošo industriju projektiem.

Vairāk par NDPC  - www.ndpculture.org
Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzam sazināties ar NDPC Sekretariāta pārstāvi Ilzi Gailīti-Holmbergu, e-pasts: Ilze.Gailite.Holmberge simbolsnorden.lv
Latvijas pārstāvis Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības Rīcības Komitejā ir Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Radošo industriju nodaļas vadītāja Karine Kalniņa, e-pasts: karine.kalninae simbolskm.gov.lv.

 

ES Baltijas jūras reģiona kultūras prioritāte (Policy Area Culture) 

Policy Area Culture nodarbojas ar Baltijas jūras reģiona kultūras un radošo industriju popularizēšanu, balstoties uz Baltijas jūras reģiona kultūras vērtībām, uzlabojot un paplašinot  kultūras sadarbību reģionā. Policy Area Culture galvenie mērķi ir:

  • Veicināt Baltijas jūras reģiona iedzīvotaju abpusēju sadarbību
  • Konkurētspējas uzlabošana
  • Eiropas  stratēģiskā plāna Europe 2020 mērķu sasniegšana


Policy Area Culture atbalsta projektus, kuriem piemīt  liela makro-reģionāla ietekme un projekts balstās uz Policy Area Culture mērķiem un mērķauditoriju.

Plašāka informācija angļu valodā atrodama:
http://www.eusbsrculture.eu/homepage.html    

   

Uz augšu