Pamatizvelne > Starpnozares > Kultūras un radošās industrijas > Konferences un semināri

Konferences un semināri

2015.gada 11. un 12. martā starptautiskajā kultūrpolitikas konferencē „Kultūras un radošo industriju pārneses process” ar praktiskiem piemēriem tika apzināta kultūras un radošo industriju ietekme uz nacionālās ekonomikas attīstību, inovācijām, sociālo jomu un sabiedrības labbūtību, kā arī pilsētvides un reģionu ilgtspējīgu attīstību. Konferences galvenie diskusiju temati: kultūras un radošo industriju pārneses process un tā pievienotā vērtība, attīstības tendences pasaulē; dizaina domāšana kā stratēģisks instruments produktu un pakalpojumu radīšanā un starpdisciplināru partnerību veidošanā; mākslas intervence un kultūras loma biznesa mērķu sasniegšanā; radošums un inovācijas kā instrumenti veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanā; kultūras un radošuma potenciāls pilsētvides uzlabošanā. Diskusijās izteiktie viedokļi tika izmantoti, sagatavojot ES Padomes secinājumus par kultūras un radošo industriju pārneses efektu.

INFOGRAFIKA „Kultūras un radošo industriju pārneses process”

Uz augšu