Tabakas fabrika

Kultūras ministrijas ir iecerējusi bijušajā „Tabakas fabrikā” (Miera ielā 58, Rīgā) izveidot daudzfunkcionālu un inovatīvu kultūras un radošo industriju kvartālu, kas paredzēts kā dažādu kultūras un radošo industriju pārstāvju mājvieta, radošās uzņēmējdarbības telpa, kultūras un radošās izglītības telpa, kā arī sabiedrībai kopumā atvērts un pieejams kultūras un radošuma kvartāls, tā pildot svarīgu sociālu un dzīves kvalitāti uzlabojošu funkciju. Kultūras un radošais kvartāls sekmētu ilgtspējīgu kultūras un radošo industriju attīstību un to pienesumu ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmei kopumā.


Radošās darbības nedēļa radi!

Radošās darbības nedēļas radi! kā sociālas kustības virsmērķis ir veicināt izpratni un interesi sabiedrībā par radošo un kultūras industriju sektoru, radošumu veicinošu izglītību, inovācijām, zināšanu ekonomiku un radošu pārvaldību, parādot Latvijas pieredzi un sasniegumus. 2015.gadā nedēļa norisinājās jau piekto reizi un, pateicoties Latvijas Prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē, tā izskanēja ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā.
Radošās darbības nedēļas radi! formāts ir diskusijas, semināri un darbnīcas, domnīcas, starpdisciplināras sadarbības piemēru demonstrēšana, nedēļas centrālo notikumu satelītpasākumi, projekti un citas ērti praktizējamas kopā-domāšanas, strādāšanas un radīšanas formas.
Atskatoties uz paveikto laika nogrieznī no radi!2014 līdz radi!2015, varam lepoties ar pamatīgu veikumu vairāk nekā tikai vienas nedēļas garumā. Teju gada laikā ir realizēts radošo partnerību pilotprojekts RaPaPro, kurā ir iesaistījušās 10 Latvijas profesionālās kultūras un mākslas vidusskolas ar sociālajiem partneriem Rīgā un Latvijas reģionos.
Vienlaikus Radošās darbības nedēļas radi!2015 laikā aktualizējām jautājumu par šīs sociālās kustības tālejošāku virzību nākotnē, aicinot piedalīties kopīgā diskusijā par tādiem jautājumiem kā:

  • kādi būs radi! galvenie izaicinājumi un uzdevumi kā sociālai platformai nākamajos piecos gados?
  • radi! partnerības spēj materializēties tālejošākos ilgtermiņa projektos?
  • radi! formātam no vienas radošiem notikumiem piesātinātas nedēļa gadā būtu jāpāraug citos izpausmes veidos visa gada garumā?
  • vai radi! iniciatīva kā sociāla platforma nākotnē spēs būt iedarbīgs rīks, lai paplašinātu viedokļu līderu un sabiedrības zināšanas un izpratni par radošumu, nenonivelējot šo jēdzienu?

radi! komanda
Kultūras ministrija un Britu padome Latvijā.

radi! stratēģiskie partneri
Izglītības un zinātnes ministrija, EUNIC, Dānijas Kultūras institūts, Francijas institūts, Gētes institūts, Ziemeļvalstu ministru padomes birojs Latvijā un citi.

Vairāk informācijas


RaPaPro

Radošo partnerību programmu jeb RaPaPro iniciēja Latvijas Republikas Kultūras ministrija ar mērķi veidot jaunas partnerības vidējā profesionālā līmeņa kultūras skolās, iesaistot mākslas, dizaina un mūzikas skolotājus un skolēnus, pašvaldību, uzņēmējdarbības, sociālo grupu un citus pārstāvjus no vietējām kopienām. 2014.gadā tika realizēti 13 RaPaPro projekti, kas veicināja jaunu prasmju un zināšanu apguvi un sniedza iespēju strādāt starpdisciplinārās komandās un veicināt dizaina domāšanas izmantošanu kultūrizglītībā. Šogad padziļinātāk tiek attīstīti četri RaPaPro projekti. Radošo partnerību programmas projektu vadītājas – Barbara Ābele un Vineta Kreigere.

Vairāk informācijas


Dizaina Manifestācija

Latvijas laikmetīgā dizaina ekspozīciju un notikumu cikls „Dizaina manifestācija” ir iedvesmojoša un vērienīga Latvijā radītā dizaina daudzveidības un pieejamības manifestēšana. Katra no četrām dizaina ekspozīciju cikla izstādēm un notikumiem ir veltīta kādai dizaina šķautnei un esošās dizaina situācijas manifestācijai. Dizaina ekspozīciju cikla „Dizaina manifestācija” kuratori ir starpdisciplināra komanda, kas Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izsludinātā konkursa ietvaros kopā ar dizaina biroju H2E ieguva tiesības izstrādāt un realizēt izstāžu ekspozīciju projektus. Kuratori: dizaina biroja H2E radītāji un Mākslas akadēmijas mācībspēki Holgers Elers un Ingūna Elere, dizaina domāšanas trenere un Latvijas Mākslas akadēmijas docētāja Barbara Ābele un uzņēmēja, Latvijas Modes palātas vadītāja un Banku augstskolas docētāja Dita Danosa.

Vairāk informācijas

 

Creative Business Cup 

Creative Business Cup ir starptautisks konkurss radošo industriju uzņēmējiem, kas norisinās ik gadu un pulcē nacionālo atlašu uzvarētājus no visas pasaules. Dalība konkursā sniedz uzņēmējiem iespēju veidot starptautiskus kontaktus, piedalīties semināros un diskusijās, prezentēt savu ideju ārvalstu investoriem un potenciālajiem sadarbības partneriem, pilnveidot zināšanas un prasmes par radošo industriju biznesa attīstību, kā arī iegūt vērtīgas balvas un titulu “Pasaules čempions radošajās industrijās”. Konkursa fināls norisinās katru gadu 16.-18. novembrī Kopenhāgenā. Nacionālā atlase tiek organizēta katra gada 1.pusē.

Uz augšu