Publikācijas un pētījumi

Eiropas Komisijas ekspertu darba grupas ziņojums par kultūras un radošo nozaru finansējuma pieejamības izvērtējumu – kopsavilkums (latviešu val., 2015)

ES Padomes secinājumi par kultūras un radošo nozaru pārneses efektu – inovāciju, ekonomikas ilgtspējas un sociālās iekļaušanas veicināšanai (latviešu val., 2016)
 
EU Council conclusions on cultural and creative crossovers to stimulate innovation, economic sustainability and social inclusion (angļu val., 2016)

Eiropas Komisijas ekspertu darba grupas ziņojums par kultūras un radošo nozaru finansējuma pieejamības izvērtējumu (angļu val., 2015)

Pētījums par kultūras un radošo nozaru pārneses efektu Eiropā (angļu val., 2015)

Eiropas Komisijas ekspertu darba grupas ziņojums par kultūras un radošo nozaru eksportu un internacionalizāciju (angļu val., 2014)

Pētījuma "Latvijas radošo industriju darbība un priekšnoteikumi nozares mērķtiecīgai attīstībai" kopsavilkuma tulkojums angļu valodā (2013)

Pētījums "Latvijas radošo industriju darbība un priekšnoteikumi nozares mērķtiecīgai attīstībai" (latviešu val. 2013)

Pētījuma "Latvijas radošo industriju darbība un priekšnoteikumi nozares mērķtiecīgai attīstībai" galveno rezultātu prezentācija 

Eiropas Savienības dalībvalstu ekspertu grupas izstrādāta politikas rokagrāmata par "ES atbalsta programmu, tostarp struktūrfondu stratēģisku izmantošanu, lai veicinātu kultūras potenciāla izmantošanu vietējai, reģionālajai un valsts attīstībai un tās pastarpināto ietekmi uz citām nozarēm plašākā ekonomikas kontekstā" (latviešu valodā)

Atbalsts kultūrai un radošajām nozarēm izaugsmei un nodarbinātībai Eiropas Savienībā – Eiropas Komisijas paziņojums (latviešu valodā)

ES Struktūrfondu izlietojums kultūras projektiem – Eiropas Parlamenta pētījums (angļu valodā)

Ziņojums par radošās industrijas politiku Latvijā, Igaunijā un Lietuvā 2011 (angļu val.)

Ziņojums par radošās industrijas politiku Latvijā, Igaunijā un Lietuvā 2010 (angļu val.)

Rīgas radošie kvartāli 2011-2012 (latviešu val.) 

How to support creative industries. Good practices from European Cities. Creative Metropoles. 2011 (angļu val.)

Miķelsone, A. Radošo industriju izpēte: statistikas datu aktualizācijas. Rīga: BICEPS/KM 2008.

Ķīlis, R. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. Ziņojums
ekonomikā: konkurētspēja un resursi
. Rīga: SIA “Analītisko pētījumu un stratēģiju
laboratorija” Janvāris, 2008

Ķīlis, R. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam.
Pamatziņojums
. Rīga: SIA “Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” Oktobris,
2007

Miķelsone, A./ Gubins, S./ Vanags, A. Radošās industrijas Latvijā. Rīga: BICEPS/ KM/ VKKF. 2007

Ķīlis, R. Kultūras sektora ekonomiskā nozīme un ietekme Latvijā. Rīga: SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija/ VKKF. 2007

Ķīlis, R. Kultūras patēriņš: ziņojums par socioloģiskās aptaujas rezultātiem. Rīga: SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija/ VKKF. 2007

Baltijas Sociālo Zinātņu institūts. Kultūras pieejamība novados: aptauja un ekspertu intervijas. Rīga, 2007

Staying ahead: the eonomic performance of the UK’s creative industries. London,The Work Foundation/ Department for Culture, Media and Sport. 2007

Caune, A./ Sedlenieks, K./ Veitners, K. Kultūras nozares nozīme Latvijas tautsaimniecībā un ES struktūrfondu izmantošana kultūras vajadzībām. Rīga: SIA „Baltic Project Consulting”. 2006

The economy of Culture in Europe. Brussels, KEA European Affairs/ European Commission.2006

Picard, Robert G. and Toivonen, Timo E.: Autortiesību un ar tām saistīto nozaru ekonomiskais ieguldījums Latvijā. Rīga: Latvijas Republikas Kultūras ministrija. 2005

Karnīte, R. Kultūras nozares ieguldījuma tautsaimniecībā aprēķināšana. Statistisko rādītāju pilnveidošana. Rīga: BO SIA Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts. 2003

Karnīte, R. Kultūras sektora tautsaimnieciskais nozīmīgums. Rīga: BO SIA Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts. 1999