Galvenie NVO līdzdalības veidi:

  • līdzdarbība likumdošanas izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā;
  • brīvprātīgais darbs, labdarība un filantropija;
  • sadarbība starp valsti, pašvaldībām, uzņēmējiem un NVO;
  • uzdevumu deleģēšana nevalstiskajām organizācijām

KM informē sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, konsultējas ar nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas procesā, veicina sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaista sabiedrības pārstāvjus valsts pārvaldē.

struktura1.JPG

struktura2.JPG

struktura3.JPG

Ar nevalstisko organizāciju pārstāvju aktīvu līdzdalību KM darbojās konsultatīvās padomes, kas regulāri sanāk, lai pārspriestu aktuālus jautājumus, sniegtu priekšlikumus ministrei un ministrijas darbiniekiem kultūrpolitikas veidošanai:

Trīspusējais sadarbības memorands  starp Kultūras ministriju, Kultūras aliansi un Nacionālo apvienību (NA) „Visu Latvijai!’’ – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK’’ un vienošanās pie sadarbības memoranda.

Nacionālā kultūras padome

Nacionālā Arhitektūras padome

Latvijas Bibliotēku padome

Latvijas Dizaina padome

Latvijas Filmu padome

Latvijas Muzeju padome

Latvijas Literatūras un grāmatniecības padome

Latvijas Mūzikas padome

Latvijas Teātra padome

Latvijas Vizuālās mākslas padome

Arhīvu padome

Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvā padome

Konsultatīvā padome trešo valstu pilsoņu integrācijai

Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību ieviešanas uzraudzības komiteja
 


Uz augšu