Pamatizvelne > Starpnozares > Sabiedrības līdzdalība

Sabiedrības līdzdalība


Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Nacionālajai Mākslu vidusskolai” izstrādes procesā
2016.gada 17.oktobris

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojuma projekts

2.

Dokumenta nosaukums

„Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Nacionālajai Mākslu vidusskolai”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekta tiesiskais regulējums attiecas uz Nacionālās Mākslu vidusskolas 538 izglītojamiem, 170 pedagoģiskā personāla darbiniekiem un 29 tehniskiem personāla darbiniekiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta izstrādes mērķis ir atbilstoši Profesionālās izglītības likuma 15.¹ panta trešajai un ceturtajai daļai, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumiem Nr.495 „Kārtība, kādā piešķir un anulē profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā”, virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā Kultūras ministrijas priekšlikumu par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Nacionālajai Mākslu vidusskolai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt 2016.gada 20.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Nacionālajai Mākslu vidusskolai”

Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Nacionālajai Mākslu vidusskolai sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Par sabiedrības līdzdalību Projekta izstrādē liecina vēstules no Nacionālās Mākslu vidusskolas sadarbības partneriem, kurās tiek pausta informētība par Nacionālās Mākslu vidusskolas virzību uz profesionālās izglītības kompetences centra statusu un atbalsts tam, kā arī apliecinājums esošajai un turpmākajai sadarbībai.

Papildus sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli par Projektu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2016.gada 7.novembrim, nosūtot to uz e-pasta adresi: lnkce simbolslnkc.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošo industriju izglītības nodaļas vecākā referente Baiba Beinaroviča (tālr. 67356284, e-pasts: Baiba.Beinarovicae simbolslnkc.gov.lv).

Uz augšu