Pamatizvelne > Starpnozares > Sabiedrības līdzdalība > Profesionālās radošās organizācijas

Profesionālās radošās organizācijas

Kultūras ministrija, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību valstī, attīstītu vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai nevalstisko organizāciju darbībai kultūras jomā, veicinātu šo organizāciju iesaisti kultūrpolitikas veidošanas un īstenošanas procesos vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī,  sniedz atbalstu profesionālo radošo organizāciju darbībai, lai veicinātu un nodrošinātu:

  • starptautisku sakaru attīstību un Latvijas pārstāvniecību starptautiskajās profesionālajās radošajās organizācijās;
  • sadarbību starp organizācijām, pašvaldību un valsts institūcijām;
  • informācijas apriti, datu bāzes uzlabošanu un datu apkopošanu par organizācijas galvenajām aktivitātēm, nozares profesionālo mākslinieku skaitu, vecumu, izglītību, radošo darbību u.c., kā arī šo datu ievadīšanu Latvijas digitālajā Kultūras kartē;
  • Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanu un pieejamību.

 

Biedrību un nodibinājumu reģistrācijas kārtība Kultūras ministrijas profesionālo radošo organizāciju un to apvienību reģistrā

Profesionālo radošo organizāciju reģistrs

Latvijas Radošo savienību padome

 

Uz augšu