Sabiedrības līdzdalība

Kultūrpolitikas uzdevumi:

 


Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai” izstrādes procesā

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Nacionālajai Mākslu vidusskolai” izstrādes procesā

Paziņojums par līdzdalības iespējām konceptuālā ziņojuma „Par priekšlikumiem par valsts politikas sabiedrības integrācijas jomā finansējuma pārvaldības modeļa maiņu, virzoties uz vienotu un koordinētu valsts politikas īstenošanu sabiedrības integrācijas jomā” izstrādes procesā

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums” izstrādes procesā

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Autortiesību likumā” izstrādes procesā

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2016.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības” izstrādes procesā

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.440 „Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to mākslinieciski kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības”” izstrādes procesā

Paziņojums par līdzdalības iespējām plāna projekta „Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016. – 2020.gadam īstenošanas plāns” izstrādes procesā

Paziņojums par līdzdalības iespējām konceptuālā ziņojuma „Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi” izstrādes procesā 

Paziņojums par valsts mērķdotāciju kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2015. gadā

Paziņojums par līdzdalības iespējām Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.–2020.gadam izstrādes procesā

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums” izstrādes procesā

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība mākslā, mūzikā vai dejā” izstrādes procesā

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Biedrību un nodibinājumu klasifikācijas noteikumi” izstrādes procesā

Aicinājums izteikt viedokli par svētku dienas statusa piešķiršanu Dziesmu un deju svētku Noslēguma dienai

Informācija par Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014.-2020. gadam „Radošā Latvija” izstrādi

Kultūras ministrija organizē sabiedrisko apspriešanu par nacionālas identitātes, sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības pasākumiem Nacionālajā attīstības plānā

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. – 2018.gadam

Informācija par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu dokumenta publisko apspriešanu