Pamatizvelne > Starpnozares > Sabiedrības līdzdalība > Publiskās apspriešanas

Publiskās apspriešanas

 

 

Kultūras ministrija paziņo par līdzdalības iespējām Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam un 2015.gada 28.maija Valsts sekretāru sanāksmē (VSS prot. Nr.21 17.§, VSS-596) izsludinātajam Ministru kabineta rīkojuma projektam „Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolai”.

Viedokli par rīkojuma projektu var iesniegt līdz 2015.gada 15.jūnijam, nosūtot to uz Izglītības un zinātnes ministrijas e-pasta adresēm: pastse simbolsizm.gov.lv. Iesniedzot viedokli par rīkojuma projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

Rīkojuma projektsSabiedrības līdzdalības iespējas  - Kultūrpolitikas pamatnostādņu „Radošā Latvija” izstrāde

Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departaments sadarbībā ar līdzatbildīgajām ministrijām un institūcijām šī gada 20. septembrī aicina nevalstiskās organizācijas piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par nacionālās identitātes, sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības uzdevumiem, darbībām un pasākumiem, ko plānots iekļaut topošajā Nacionālajā attīstības plānā (NAP). Plašāka informācija.


Informācija par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu (2012. - 2018. gadam) dokumenta  publisko apspriešanu

MK apstiprinātās Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. – 2018.gadam.

Kultūras ministrija pateicas visiem aktīvajiem sabiedrības pārstāvjiem, kuri piedalījās gan publiskajā apspriedē, gan sabiedriskajās apspriedēs un ir izteikuši savus viedokļus, komentārus, priekšlikumus un iebildumus par Pamatnostādnēm.

2011.gada 1.septembrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu projekts 2012.-2018.gadam (VSS-969, 11.§) (http://www.mk.gov.lv/lv/mk/vsssanaksmes/saraksts/protokols/?protokols=2011-09-01).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”,  šā gada 10. augustā tika uzsākta Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012. – 2018.gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) projekta publiskā apspriede, kas ilga līdz 9.septembrim. Šajā laika posmā tika saņemti 42 iesniegumi no 34 sabiedrības pārstāvjiem (26 juridiskām organizācijām un 8 privātpersonām).

Apkopojot publiskās apspriedes un sabiedrisko apspriežu laikā sniegtos un izteiktos viedokļus, kā arī  sabiedrības pārstāvju un nevalstisko organizāciju  atzinumus, kas tika iesniegti ministrijā Pamatnostādņu starpministriju saskaņošanas procesā līdz š.g. 19.septembrim, kopā tika identificēts 361 priekšlikums, no kuriem lielākā daļa ir ņemti vērā.

KM publicē izziņu par publisko un sabiedrisko apspriežu laikā saņemtajiem viedokļiem, kā arī argumentāciju par to iestrādi Pamatnostādnēs.

Izziņa tika skatīta kopā ar Pamatnostādnēm, līdz ar to Ministru kabinets tika informēts par publiskās apspriedes gaitu un izteiktajiem viedokļiem.Uz augšu