Pamatizvelne > Starpnozares > Kultūras informācijas sistēmu centrs

Kultūras informācijas sistēmu centrs

Kultūras informācijas sistēmu centrs ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde. Tā darbības mērķis ir nodrošināt bibliotēkās, arhīvos un muzejos uzkrāto informācijas avotu un kultūras vērtību pieejamību sabiedrībai, izveidojot integrētu automatizētu informācijas sistēmu.

Centrs veic šādus uzdevumus:

 • īsteno projektu "Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma";
 • nodrošina kultūras informācijas sistēmu apvienošanu integrētā valsts informācijas sistēmā;
 • nodrošina bibliotēku informācijas portāla izveidi un darbību;
 • nodrošina nacionālā elektroniskā kopkataloga un nacionālās bibliogrāfijas datu bāzes pieejamību;
 • nodrošina kultūras informācijas sistēmu lietotājiem iespēju viņiem pieejamos informatīvos pakalpojumus saņemt elektroniskā veidā ar informācijas tehnoloģiju starpniecību;
 • sadarbojas ar atbildīgajām institūcijām datu apstrādes jautājumu risināšanā;
 • konsultē bibliotēkas, arhīvus, muzejus un citas kultūras iestādes ar kultūras informācijas sistēmām saistītos jautājumos;
 • attīsta Latvijas kultūras informācijas sistēmas atbilstoši Eiropas Savienības un starptautiskajiem standartiem;
 • īsteno valsts un starptautiskus projektus un programmas.

Kultūras informācijas sistēmas centrs īsteno dažādus projektus, lai nodrošinātu bibliotēkās, arhīvos un muzejos uzkrāto informācijas avotu un kultūras vērtību pieejamību sabiedrībai ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību :

 • Arhīviem:
  Valsts Vienotā Arhīvu Informācijas sistēma, ko finansē Latvijas valsts un Eiropas Reģionālās attīstības fonds
 • Bibliotēkām:
  Valsts Vienotā Bibliotēku Informācijas Sistēma jeb Gaismas tīkls, ko finansē Latvijas valsts un Eiropas Reģionālās attīstības fonds
 • Publisko bibliotēku attīstības projekts, ko finansē Latvijas valsts, Bila & Melindas Geitsu fonds un kompānija Microsoft 
 • Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām, ko finansē Latvijas valsts 
 • Vienotā Lasītāju karte, ko finansē Latvijas valsts 
 • Muzejiem: 
  Nacionālais Muzeju Krājuma Kopkatalogs, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
 • Starpnozaru projekts:
  Latvijas Digitālā Kultūras Karte, ko finansē Latvijas valsts

www.kis.gov.lv

Kultūras informācijas sistēmu centrs
Tērbatas iela 53-2, Rīga, LV 1011
Tel./Fakss: 67843084
E-pasts: infoe simbolskis.gov.lv

Uz augšu