Erasmus+ (2014-2020) 

2014.gadā ir sākusi darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programma Erasmus+.

Erasmus+ apvieno vienā programmā vairākas pašreizējās ES atbalsta programmas (tajā skaitā Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c.) un aizstāj tās ar vienu. Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam.

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasmus_plus/erasmus_plus_about/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Erasmus +