Eiropa pilsoņiem (2014-2020) 

ES programmas „EIROPA PILSOŅIEM” (2014-2020) mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, stiprināt piemiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas ES, nodrošinot vietējā, reģionālā un dalībvalstu līmenī atklātākas debates par ES jautājumiem. Programma veicinās pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespēju palielināšanos, lai to biedrus un plašāku sabiedrību iesaistītu ES demokrātiskajā dzīvē.

Programmas vispārīgie mērķi ir šādi:

-veicināt debates, pārdomas un sadarbību attiecībā uz vēsturisko atmiņu, ES integrāciju un vēsturi;

-veicināt iedzīvotāju izpratni un iespējas piedalīties ES politikas veidošanas procesos, un veicināt solidaritātes, sabiedriskās iesaistīšanās un brīvprātīgā darba iespējas ES līmenī.

 

Informāciju par Programmu Latvijā sniedz ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts:

Andrejs Lukins
Tel. +371 67 330 289
E-pasts: andrejs.lukinse simbolskm.gov.lv

Eiropa pilsoņiem informācijas punkts Latvijā: www.km.gov.lv/eiropapilsoniem 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Eiropa pilsoņiem