EEZ un Norvēģijas finanšu instruments

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instruments ir Islandes, Norvēģijas un Lihtenšteinas finansiāls atbalsts mazāk attīstītām Eiropas valstīm. Šīs programmas ar projektu starpniecību investē dažādās jomās, līdz ar ko tiek mazināta sociālā un ekonomiskā nevienlīdzība, kā arī stiprinātas saņēmējvalstu attiecības ar donorvalstīm.

EEZ finanšu instrumenta līdzfinansētā programma LV04 „KULTŪRAS UN DABAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN ATJAUNINĀŠANA” paredz atbalstu kultūras mantojuma saglabāšanai, divpusējās sadarbības izveidei un stiprināšanai, pieredzes un ideju apmaiņai, kā arī mobilitātes veicināšanai starp kultūras pakalpojumu sniedzējiem Latvijā un donorvalstīs.

Kopējais programmas īstenošanai pieejamais finansējums ir 11 787 647 euro, kuru veido 85% EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums un 15% valsts budžeta finansējums.

Programmas mērķi - pasargāt un saglabāt nākamajām paaudzēm kultūras un dabas mantojumu, padarīt to publiski pieejamu, kā arī paplašināt kultūras dialogu, veicinot Eiropas identitāti.