ASV vēstniecības Rīgā Mazo grantu programma 

ASV Vēstniecības Rīgā Mazo grantu programma izveidota kā elastīgs mehānisms, kas ļautu ASV Vēstniecībai atbalstīt iniciatīvas, kas veido atklātākas un konkurētspējīgākas politiskās un ekonomiskās sistēmas, kā arī aizsargā cilvēktiesības.

Granti galvenokārt domāti vietējām NVO. Granti tiek piešķirti, pamatojoties uz Preses un kultūras nodaļas darbinieku vērtējumu par to nepieciešamību.

Granti atbalsta tādas darbības kā pilsoniskās sabiedrības veicināšanu; brīvu informācijas plūsmu (tostarp atbalsts neatkarīgiem medijiem); caurskatāmību pārvaldībā; sabiedrības izglītošanu un interešu aizstāvību; asociāciju veidošanu; likuma virsvaldību un tiesiskas reformas; konfliktu risināšanu; cilvēktiesības; pilsonisko izglītību; vidi; tirgus ekonomiku; informatīvas kampaņas un izglītību par cilvēku tirdzniecību un korupcijas novēršanu; etnisko grupu, minoritāšu un sieviešu vienlīdzību, mākslu un kultūru.

Ar jautājumiem par ASV Vēstniecības Mazo grantu programmu var vērsties Vēstniecības Preses un kultūras nodaļā - us.embassy.rigae simbolsgmail.com vai +371 6710 7109.

http://latvian.riga.usembassy.gov/grants_lv.html

ASV grantu programma