Datu bāze

Tabula

10 Literāro darbu tulkošana uz latviešu valodu

Tulkojamo darbu sarakstā ietilpst Igaunijas, Maķedonijas, Maltas, Polijas, Bulgārijas, Čehijas, Austrijas, Francijas un Šveices rakstnieku noveles un stāsti, kas tapuši laika periodā no 1960. gada līdz mūsdienām. Projekta ilgums ir no 2014. līdz 2016. gadam un projekta īstenošanai programma piešķīra 90 000 eiro.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Apgāds "Mansards"

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Radošā Eiropa / Literatūra

Atbalsta gads

2014

Kultūras nozare

Literatūra

Art Fares

Projekts atbalsta mākslinieku mobilitāti. Projekta laikā tā dalībnieki bez atlīdzības visiem interesentiem stāstīs par savu māksliniecisko darbību, rīkojot dažādas radošās darbnīcas, seminārus un nodarbības. Katra dalībnieka uzdevums ir popularizēt savu mākslas veidu, dalīties pieredzē, zināšanās un prasmēs ar dažādām jauniešu un pieaugušo cilvēku auditorijām.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Rēzeknes novada pašvaldība

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Eiropas Komisijas pilotprojekts

Atbalsta gads

2009

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

Art Nouveou & Ecology

Projekta ietvaros tika izveidots jūgendstila arhitektūras mantojuma sadarbības tīkls. Jūgendstila sadarbības tīkls vēlas turpināt savu pašreizējo darbību, kā arī veicināt Eiropas sabiedrības izpratni par aktuālām tēmām, proti, ekoloģijas nozīme no jūgendstila perioda līdz šodienai, jūgendstils un ilgtspējīga attīstība, klimata ietekme uz jūgendstila ēkām.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Rīgas Kultūras aģentūra

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Daudzgadu sadarbības projekts

Atbalsta gads

2010

Kultūras nozare

Arhitektūra

Atgūstot neredzamo pagātni

Projektā vērsta uzmanība uz bijušās Austrumeiropas valstu mākslas un kultūras rekonstruēšanu un apzināšanu. Tajā tiek mēģināts atklāt šo valstu mākslas vēsturi un lomu sociālisma periodā un to pašreizējo mantojumu. Projekta pamats ir starpdisciplināru parādību pētījums, kurā tiek atspoguļoti dažādu mākslas disciplīnu (vizuālā māksla, teātris, performances, kino un fotogrāfija) un to pārstāvju centieni paplašināt izteiksmes veidus.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Biedrība „Laikmetīgās mākslas centrs”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2010

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

Baltic Light Chain

Nodibinājuma "Rīga 2014" vadītajā projektā paredzēts īstenot starptautiska mēroga gaismas festivālus, tostarp Rīgā notiks ikgadējais festivāls "Staro Rīga". Partneri: Instytut Kultury Miejskiej (Polija), Kurybines Dirbtuves "Beepart" (Lietuva), MTU Valgusfestival (Igaunija).

Latvijas organizācija/ Institūcija

Nodibinājums "Rīga 2014"

Latvijas organizācijas statuss projektā

Vadītājs

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Radošā Eiropa / Mazais sadarbības projekts

Atbalsta gads

2015

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

Bridge Between European Cultural Centres

Projekts apvieno 20 dažādus kultūras centrus no 10 Eiropas valstīm. Organizāciju pārstāvji apmainās darbības pieredzē, pavadot noteiktu laiku citas valsts kultūras organizācijā.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Literatūras centrs; Kultūras un mākslas biedrība „Noass”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Eiropas Komisijas pilotprojekts

Atbalsta gads

2009

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

Ceļojošo jauniešu orķestru Eiropas festivālu pieredze

Projekts apvienoja 3 Eiropas simfoniskās mūzikas festivālus, organizējot festivālu dalībnieku apmaiņas programmu Francijā, Itālijā un Latvijā.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Rīgas Domes Kultūras departaments

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2010

Kultūras nozare

Mūzika

Ceramics and its dimensions

 Projektā ir iesaistīti 16 partneri no 11 valstīm, tostarp muzeji, universitātes, pētniecības institūcijas, privāti uzņēmumi. Projekts ilgst 4 gadus (2014-2018). Projekta aktivitāšu sarakstā ietilpst meistarklases, ceļojošā izstāde, simpozijs, izglītojoši pasākumi, konferences. Projekta vadītājs: Porzellanikon-Staatliches Museum fur Porzellan Hohenberg (Dānija). Partneri: Aalto-Kokeakoulusaatio (Somija), BCB (Lielbritānija), Design&Crafts Council of Ireland (Īrija), Eesti Tarbekunsti-Ja Disainimuuseum (Igaunija), Fondacione Mus Museo Internazionale Delle Ceramiche In Faenza (Itālija), Staffordshire University (Lielbritānija), Stoke-On-Trent City Council (Lielbritānija), Umeleckoprumyslove Museum v Praze (Čehija), Uvinersitu of Ulster (Lielbritānija), Kunsthochsule Berlin-Weisensee, Hohschule fuer Gestaltung (Vācija), Macromedia (Vācija), Museo Nacional de Ceramica Y de Las Artes Suntuarias Gonzales Marti (Spānija), Narodni Muzej Slovenije (Slovēnija).  Museum of Applied Art (Serbija). 


Latvijas organizācija/ Institūcija

Rīgas Tehniskā Universitāte

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partneris

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Radošā Eiropa / Lielais sadarbības projekts

Atbalsta gads

2014

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

Changing Weathers

Changing weathers tīklotās atbildes ģeofiziskām, ģeopolitiskām un tehnoloģiskām pārmaiņām, ir kultūras programma ar partneriem gan no Eiropas kodola un tās politiskajām un ekonomiskajām peripetijām, gan ar partneriem no Austrumiem un Rietumiem, Ziemeļiem un Dienvidiem. Changing weathers fokusējas uz cilvēku, kapitāla, ideju, tradicionālo un lokālo zināšanu, atvērtā tīkla tehnoloģiju metodoloģiju migrācijas pētniecību. Changing weathers ir pētniecības aktivitāšu kopums, radošo darbnīcu sērijas, atvērtā lauka konferences, rezidences, izstādes un kultūras aktivitātes, pasūtītu mākslas darbu programma un turpmāko kultūras apmaiņu, izaugsmes un sadarbības karte, starp Eiropas kultūras pagātnes, tagadnes un nākotnes ģeogrāfiskajiem punktiem. Jauno mediju kultūras centrs RIXC Changing weathers projektā piedalās veidojot un koordinējot atvērtā lauka aktivitātes, kas veido savienojuma zonas starp mākslu, zinātni, tehnoloģijām un sociālajām zinātnēm 21. gadsimtā. 2015. gada vasarā, RIXC organizēja pirmo projekta aktivitāti – mākslas un zinātnes simpoziju “Soil future”, kas fokusējās uz atjaunojamo enerģiju, mākslu un zinātni, kā arī sociālajām inovācijām Eiropas lauku reģionos. Projekts ilgs 2 gadus (2014-2016). Projekta vadītājs: Zavod Projekt Atol (Slovēnija). Partneri: Drustvo Ljudmila, Laboratorij za znanost in umetnost (Slovēnija), Hilde Merete Methi (Norvēģija), Suomen Biotaiteen seura ry foreningen for biokonst i Finaldn Finnish(Somija), Stichting Sonic Acts (Nīderlande), Kulturverein Time´s Up (Austrija).

Latvijas organizācija/ Institūcija

Jauno mediju kultūras centrs RIXC

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partneris

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Radošā Eiropa / Mazais sadarbības projekts

Atbalsta gads

2014

Kultūras nozare

Māksla

Common Sea - Come And See

Projekta mērķis bija veicināt Latvijas literatūras attīstību, sekmējot starpkultūru dialogu un Latvijas literāro procesu iekļaušanos starptautiskajā apritē, kas popularizē literatūru starptautiskajā mērogā un atbalsta literāro tulkojumu veikšanu. Projekta ietvaros tika rīkota rakstnieku un tulkotāju rezidences programma, kurā tika dota iespēja māksliniekiem un tulkotājiem no Ziemeļeiropas, Dienvideiropas un Austrumeiropas konkursa kārtībā pieteikties uz stipendijām, kas sedz ceļa un uzturēšanās izdevumus rezidencē.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2008

Kultūras nozare

Literatūra

Contemporary Museum Breaks the Borders of Cultures

Projekta mērķis ir veicināt savstarpēju sadarbību starp Eiropas leļļu centriem, radīt vienotu leļļu un leļļu muzeju speciālistu sadarbības tīklu, parādot triju Baltijas valstu leļļu mākslinieku unikalitāti un dažādību. Projekta realizācijas gaitā katrs mākslinieks savā valstī veidoja leļļu izstādi, balstoties uz katras valsts nacionālo vērtību - eposu un mītu. Latvijas Leļļu teātris mākslinieces Anitas Znutiņas – Šēves vadībā izveidoja ekspozīciju Varonis laikā un telpā, kurā vizuālā veidā tika meklēta atbilde uz jautājumu – kas ir mūsdienu bērnu varonis Latvijā? Vai Lāčplēša tēls mūsu bērniem ko izsaka? Projekta laikā ir izveidots Baltijas leļļu mākslas centrs Tallinā.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Valsts Leļļu teātris

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2009

Kultūras nozare

Skatuves māksla

Contemporary Self-Portraits

Rīgas paš/portreti” ir Eiropas Kultūras galvaspilsētas notikums un daļa no starptautiskā iedzīvotāju līdzdalības un kopienu mākslas projekta “Laikmetīgi pašportreti” (Contemporary Self-portraits). Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību radošos procesos, izpaužot savu personisko un lokālo identitāti ar pašportretu palīdzību.

Latvijas organizācija/ Institūcija

ISSP

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2012

Kultūras nozare

Vizuālā māksla

Cosmic Underground

Projekta galvenais elements ir multidisciplinārs vilciens, kas savieno Austrum un Rietumeiropu divu mēnešu ilgā ceļojumā, uzsākot ceļu no Igaunijas un noslēdzot Portugālē. Ceļojuma laikā vilcienā notiek performances, aplūkojamas audiovizuālas instalācijas un mūzikas pasākumi.

Latvijas organizācija/ Institūcija

SIA „Rain Project”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2012

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

Cultural Hybridation In Common

Projekts atbalstīts 2015. gada ES programmas "Radošā Eiropa" Eiropas sadarbības projektu konkursa ietvaros.

Vadītājs: COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE (Francija)

Partneri:

Associació Cultural Conservas (Spānija)

Association Minga (Francija)

Cité de l'architecture et du patrimoine (Francija)

MUSEO DEI BAMBINI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Itālija)

syntonie asbl (Beļģija) 

 


Latvijas organizācija/ Institūcija

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde"

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partneris

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Radošā Eiropa / Mazais sadarbības projekts

Atbalsta gads

2016

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

CUNE Comics – in- Residence Programme

Projekts piedāvā rezidenču programmu komiksu māksliniekiem, sniedzot iespēju gūt jaunu pieredzi un iedvesmu citās Eiropas valstīs, tiekoties un daloties pieredzē ar vietējiem komiksu māksliniekiem.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Biedrība „Grafiskie stāsti”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2013

Kultūras nozare

Vizuālā māksla

Dance Moves Cities

Projektā tiek aplūkota pilsētvide un horeogrāfu iedvesmas meklējumi urbānajā telpā, piedāvājot jaunajiem dejotājiem rezidences pilsētās pie profesionāliem horeogrāfiem.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Jaunā teātra institūts

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2013

Kultūras nozare

Skatuves māksla

Darbības dotācija

Projekts saņēma ES atbalstu kā Eiropas līmeņa kultūras organizācija gada dotāciju festivālam Tēlniecības kvadriennāle Rīga 2010. Tēlniecības kvadriennāle Rīga ir viens no lielākajiem mākslas pasākumiem Ziemeļeiropā, kas tradicionāli ar četru gadu intervālu savu kulmināciju sasniegs 2012. gadā. Projekta Tēlniecības kvadriennāle Rīga sagatavošanas posma ietvaros tiek īstenotas divas vērienīgas un savstarpēji cieši saistītas programmas: Tēlniecības kvadiennāle Rīga un MMIC Eksperimentālā laboratorija.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Mākslas menedžmenta un informācijas centrs

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Festivāls

Atbalsta gads

2010

Kultūras nozare

Vizuāli plastiskā māksla

[DNA] DEPARTURES AND ARRIVALS

Projekta mērķis ir veicināt jauno laikmetīgās dejas mākslinieku profesionālo izaugsmi un ienākšanu starptautiskā apritē. Projektā ir apvienojušās 13 organizācijas un festivāli, kas piedāvās sadarbības, izglītības, producēšanas un izrādīšanas iespējas jauniem Eiropas dejotājiem un horeogrāfiem. Projekts ilgst no 2014. līdz 2016. gadam. Projekta vadītājs: Performing Arts Research and Training Studios (Beļģija). Partneri: Al Kantara Associacao Cultural (Portugāle), Hebbel-Theater Berlin Gesellschaft (Vācija), Hellenic Festival (Grieķija), Kunstencentrum Cooruit (Beļģija), Pact Zollverein Choreographisches Zentrum (Vācija), Station Service for Contemporary Dance (Serbija), Stichting Moderne Dans en Beweging (Nīderlande), Stiftelsen Moderna Dansteatern (Zviedrija), Zodiak Presents (Somija), CDC Toulouse/Midi-Pyreness (Francija).

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Jaunā teātra institūts

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partneris

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Radošā Eiropa / Lielais sadarbības projekts

Atbalsta gads

2014

Kultūras nozare

Skatuves māksla

ECAS- Networking Tomorrow’s Art For An Unknown Future

Projekts apvieno 9 organizācijas no ES dalībvalstīm, kuras vieno interese novatoriskajā mūzikā un ar to saistītajā mākslā, producēšanas un radošās apmaiņas jautājumos, kā arī novatoriskās mūzikas popularizēšanā. Projekts ilgst 5 gadus un tajā ir ietverta aktivitāšu sērija, kas sekmēs inovāciju un būtisku laikmetīgās kultūras lauka integrāciju. E.C.A.S. laikā notiek jaundarbu prezentācijas, performances, simpoziji – Dzīvās laboratorijas, Novatoriskās mūzikas un ar to saistītās mākslas tīkli, Visuresošā māksla un mūzika, Rīki nezināmai nākotnei, lekcijas, semināri un mākslinieku rezidences.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Biedrība „Skaņu mežs”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Daudzgadu sadarbības projekts

Atbalsta gads

2010

Kultūras nozare

Mūzika

eeemerging, Emerging European Ensembles Project

Projektā tiks veicināta jauno mūzikas ansambļu kompetenču attīstīšana, sniedzot zināšanas par starptautiskā mūzikas tirgus noteikumiem un prasībām, kā arī sniedzot iespēju koncertēt ārpus to izcelsmes valstīm. Ikgadēji projekta ietvaros tiks izvēlēti labākie Eiropas mūzikas ansambļi, kuriem tiks sniegtas apmācības nepieciešamajās jomās. Tāpat tiks īstenotas rezidences, rīkoti koncerti un sniegta iespēja radīto saturu izplatīt, izmantojot digitālos rīkus. Projekts ilgst no 2014. līdz 2018. gadam. Projekta vadītājs: Association Art et Musique d'Ambronay (Francija). Partneri: ARS Ramovs Zavod za Umetnost, Marketing, Promocicj In Investiranje, Ljubljana (Slovēnija), Ghislierimusica (Itālija), Universitatea Nationala de Muzica Din Bucuresti (Rumānija), Ozango (Francija), The York Early Music Foundation (Lielbritānija), Int.Handel-Festspiele Gottingen (Vācija).

Latvijas organizācija/ Institūcija

Rīgas Senās mūzikas centrs

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partneris

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Radošā Eiropa / Lielais sadarbības projekts

Atbalsta gads

2014

Kultūras nozare

Mūzika

Eiropas kultūras telpas paplašināšana ar ilgtspējīgas sadarbības jauno metožu izpētes un ieviešanas palīdzību literatūras jaunrades attīstības, literāro darbu starptautiskās apgrozības un Eiropas valstu literārā mantojuma atbalsta politikas jomā


Latvijas organizācija/ Institūcija

Apgāds „Kontinents”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2010

Kultūras nozare

Literatūra

Eiropas laikmetīgais gobelēns un tekstilmāksla

Projekts ir uzskatāms par Eiropas klasiskās tekstilmākslas manifestāciju un sekmēs klasiskā gobelēna laikmetīgās izpausmes attīstību Eiropā un popularizēšanu visos aspektos. Projekts attiecas uz daudzveidīgām mērķa grupām – no skolniekiem un studentiem līdz visplašākajai auditorijai. Projekta mērķi: •Sekmēt klasiskās gobelēna aušanas tehnikas un tradīciju „atdzimšanu” Eiropā ar stabilu turpinājumu nākotnē un veicināt tās popularitāti plašākos sabiedrības slāņos Eiropas kontekstā. •Iepazīstināt auditorijas Eiropā ar klasiskajām pamatvērtībām, t.i. sadarbībā ar partneriem organizēt ceļojošu Francijas laikmetīgā gobelēna mākslas pamatlicēja Žana Lirsā (Jean Lurcat) darbu izstādi. Līdztekus organizēt vairākus ar to saistītus pasākumus - konferences, seminārus, radošās darbnīcas, laikmetīgā gobelēna izstādi.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2007

Kultūras nozare

Māksla

E-Motional Bodies & Cities

E-MOTIONAL Bodies & Cities ir divus gadus ilga mobilitātes un mākslinieciskās apmaiņas programma laikmetīgās dejas nozarē. Tā apvieno māksliniekus un mākslas menedžerus sešās Eiropas valstīs – Rumānijā, Kiprā, Īrijā, Latvijā, Lielbritānijā (kā sadarbības partnerus) un Turcijā (asociēto partneru statusā). Programma apzinās, bagātinās, piesaistīs un uzturēs mākslinieku talantu un radošumu Eiropas līmenī, apvienojot māksliniekus un dejas menedžerus no programmas dalībvalstīm, kuri iesaistīsies projekta aktivitātēs – rezidencēs, mobilitātes un sadarbības tīklu veidošanas finansiālā atbalsta programmā (mobility and networking grant), atbalsta programmā dejas menedžeriem (fellowship for managers), mākslinieciskās izpētes procesā (artistic research) un viesizrāžu apmaiņā (performance exchange). Projekta uzmanības centrā būs profesionālā attīstība un mākslinieciskie eksperimenti.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Profesionālās mūsdienu dejas horeogrāfu asociācija

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2011

Kultūras nozare

Skatuves māksla

E-Motional: rethinking dance

Projekts ir turpinājums jau realizētam projektam „E-Motional Bodies & Cities”, kas tika īstenots 2011.-2013. gadā. Jaunā projekta perioda ietvaros tiek meklēti jauni laikmetīgās dejas māksliniecisko prakšu risinājumi , veidi, kā piesaistīt jaunas auditorijas. Tiks realizētas rezidences, lekcijas, meistarklases, kuras būs iespējams apmeklēt plašākai auditorijai, ne tikai dejas profesionāļiem.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Profesionālās mūsdienu dejas horeogrāfu asociācija

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2013

Kultūras nozare

Skatuves māksla

Engine Room Europe

Projektā tiek realizēta 3 gadu ilga kultūras darbinieku un viņu radošā procesa programma, kas īsteno radošas darbnīcas, kultūras centru tikšanās u.c. pasākumi.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Kultūras un mākslas projekts Noass

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Daudzgadu sadarbības projekts

Atbalsta gads

2007

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

Europaische Burgen als herausragende Zentren fruhen Kulturaustausches im Mittelalter

Projekts „Eiropas pilis kā ievērojami viduslaiku kultūras apmaiņas agrīnie centri”.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Universitāte

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2011

Kultūras nozare

Kultūras mantojums

European Connections in Digital Art

Projekts atbalstīts 2015. gada ES programmas "Radošā Eiropa" Eiropas sadarbības projektu konkursa ietvaros.

Vadītājs: South Dublin Arts Centre Company Ltd. (Īrija)

Partneri: Le Département du Territoire de Belfort (Francija)

 


Latvijas organizācija/ Institūcija

Rēzeknes novada pašvaldība

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partneris

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Radošā Eiropa / Mazais sadarbības projekts

Atbalsta gads

2016

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

European Network of Opera Academies

Prestižā Eksanprovansas operas festivāla iniciētās izglītības programmas mērķis - izglītot jaunos profesionāļus: dziedātājus, komponistus, režisorus, libretistus un pianistus, palīdzot viņiem no mācekļiem kļūt par meistariem. ENOA ietvaros LNO organizē meistarklases Rīgā, aicinot dažādu profesiju operas māksliniekus iesaistīties partnerinstitūciju rīkotajās meistarklasēs.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Nacionālā opera

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Daudzgadu sadarbības projekts

Atbalsta gads

2011

Kultūras nozare

Mūzika

European Opera Digital Project

Projekts ir kanāla ARTE un piecpadsmit Eiropas opernamu un festivālu sadarbībā tapusī interneta vietne, kas dod iespēju ikvienam interesentam noskatīties izrāžu tiešraides un ierakstus, fragmentus, intervijas. Latvijas Nacionālā opera projektā piedāvā Artura Maskata operas „Valentīna” ierakstu. Operas platforma ir pieejama trīs valodās – angļu, franču un vācu. Projekts ilgst no 2014. līdz 2018. gadam. Projekta vadītājs: Opera Europa (Beļģija). Partneri: Association Pour Le Festival International D'art Lyrique et L'Academie Europeenne de Musique d'Aix ne Provence (Francija), Association Relative A La Television Europeenne (Francija), Den Norske Opera&Ballet (Norvēģija), Finnish National Opera (Somija), Fondazione Teatro Regio (Itālija), Komische Oper Berlin (Vācija), Opera National de Lyon (Francija), Wiener Staatsoper (Austrija), Wurttembergisches Staatsteahter/Oper Stuttgart (Vācija), Teatro-Real (Spānija), Theatre Royal de la Monnaie (Beļģija), Welsh National Opera Limited (Lielbritānija), Teatr Wielki Opera Narodowa (Polija), Royal Opera House Covent Garden (Lielbritānija), Stichting Het Muziktheater Amsterdam (Nīderlande).

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Nacionālā Opera

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partneris

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Radošā Eiropa / Lielais sadarbības projekts

Atbalsta gads

2014

Kultūras nozare

Mūzika

European Public Art Centre - EPAC

Projekta galvenais mērķis ir izveidot Eiropā pirmo publisko laikmetīgās mākslas centru, kas 10 Eiropas valstīs radītu pastāvīgas izstāžu vietas publiskajā telpā – aktīvajā pilsētvidē, nodrošinot un veicinot kultūras produktu pieejamību sabiedrībai kopumā, īpašu uzsvaru liekot tieši uz pasīvo sabiedrības grupu iesaistīšanu kultūras procesos. Projekta rezultātā tiks izveidots sadarbības tīkls, izstādes, Flashmob akcijas un radošās darbnīcas.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Mākslas menedžmenta un informācijas centrs

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2010

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

European Urban Media Network For Connecting Cities

Kā projekta galvenais uzdevums tiek noteikts īstenot mijiedarbību starp metodēm, tehnoloģijām, datorprogrammām un māksliniekiem, attīstot stratēģiju, kā veicināt jauno tehnoloģiju izmantošanu mākslinieku vidū.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Nodibinājums „Rīga2014”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Daudzgadu sadarbības projekts

Atbalsta gads

2012

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

Experiment And Excellence

Projekts, sadarbojoties vairākām Eiropas valstīm, pilnā apjomā realizējās 2012. gada Cēsu mākslas festivālā. Savukārt 2011. gadā festivāla atklāšanas dienā projekta tēmu „Eksperiments un izcilība” ievadīja starptautiska radoša diskusija, kura tika organizēta sadarbībā ar Pecha Kucha Night rīkotājiem.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Biedrība „Cēsu pils ģildes fonds”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2011

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

Festival Lab- Theory And Practice For the Next Generation Of European Festival Programmers

Projekts ir iniciatīva, ko īstenoja 8 festivāli no 8 dažādām Eiropas valstīm, nodrošinot apmācību programmu festivālu menedžeriem, producentiem, direktoriem.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Jaunā teātra institūts

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2010

Kultūras nozare

Skatuves māksla

Flaneur - New urban narratives

Projektā paredzēts veicināt jauna skatījuma par Eiropas pilsētām radīšanu caur fotogrāfiju. Plānota izstāde 9 pilsētās. Vadītājs: Procurarte associacao Cultural e Social (Portugāle). Partneri: Cap Magellan (Francija), Derby Quad (Lielbritānija), Faculdade de ciencias sociais e humanas da universidade nova de Lisboa (Portugāle), Fundacja Edukacji Wizualnej (Polija), Instituto Universitario de Lisboa (Portugāle), Lluernia, Associacao Cultural (Spānija), Next Level Projects (Lielbritānija), In the Move (Itālija), OSTV, Lda (Portugāle), Photo Ireland Festival limited (Īrija), Triennale der Photographie Hamburg GmbH (Vācija), Vsl Sviesos rastas (Lietuva).

Latvijas organizācija/ Institūcija

ISSP

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partneris

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Radošā Eiropa / Lielais sadarbības projekts

Atbalsta gads

2015

Kultūras nozare

Vizuālā māksla

Frontiers In Retreat

Projektā tiks īstenotas mākslinieku rezidences, kurās multidisciplinārā veidā tiks aplūkoti ekoloģijas jautājumi. Mākslas grupa SERDE Latvijā organizēs rezidences 8 māksliniekiem, 1 inkubatoru un 1 izstādi.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Starpnozaru mākslas grupa SERDE

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Daudzgadu sadarbības projekts

Atbalsta gads

2013

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

Global City- Local City

Starptautisks pilsētizpētes un pilsētmākslas projekts, kura ietvaros mākslas darbi ciešā veidā ir saistīti ar pilsētvidi – tie ir novietoti pilsētā, pilsētnieku iesaiste to tapšanā.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Jaunā teātra institūts

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Daudzgadu sadarbības projekts

Atbalsta gads

2012

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

Imagine 2020 (2.0) - Art, ecology & possible futures

Projektā paredzēts modelēt nākotni caur mākslinieciskiem paņēmieniem un eksperimentiem, radot alternatīvas nākotnes perspektīvas. Imagine 2020 ir 11 mākslas organizāciju tīkls, kas savu darbību sāka 2010. gadā. Tīkla mērķis ir vērst uzmanību uz kultūras ietekmi plašākā kontekstā - klimata izmaiņām, socio-ekonomiskajām krīzēm. Vadītājs: Kaaitheater vzw (Beļģija). Partneri: Artsadmin Ltd (Lielbritānija), Bunker, Ljubljana (Slovēnija), Coal (Francija), Comitato promotore della Candidatura di Matera a Capitale europea della Cultura per il 2019 (Itālija), Domino Druge (Ungārija), Empresa de gestao de equipamentos e animacao cultural entidade empresarial unicipal (Portugāle), Kampnagel Internationale Kulturfabrik GmbH (Vācija), London International festival of Theatre limited (Lielbritānija), stichting Rotterdamse schouwburg (Nīderlande), Transforma - Associacao Cultural (Portugāle).

Latvijas organizācija/ Institūcija

Biedrība "Latvijas Jaunā teātra institūts"

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partneris

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Radošā Eiropa / Lielais sadarbības projekts

Atbalsta gads

2015

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

Imagine 2020 – Arts And Climate Change

Projekta pamatā ir četri darbības principi – RADĪT (kopīgi pasūtināt, kopproducēt un izrādīt jaundarbus); SAVIENOT (attīstīt saiknes ar citām Eiropas līmeņa organizācijām, kas nodarbojas ar klimata izmaiņu un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem); MĀCĪTIES (iniciēt apmācību un izpētes projektus – darbnīcas, vasaras skolas, rezidences); KOMUNICĒT un DOKUMENTĒT (efektīvi komunicēt gan sadarbības tīkla iekšpusē, gan uz ārpusi). Latvijā projekta aktivitātes tiks integrētas starptautisko teātru festivālu Homo Novus (2011 un 2013) un Homo Alibi (2012) programmās (viesizrādes, kopprodukcijas, lekcijas, diskusijas, filmu programmas). Projekta galvenais mērķis ir veicināt māksliniekus, zinātniekus un sabiedrību radoši sadarboties un piedalīties šīs īsteni globālās problēmas risināšanā, jo tieši mākslai un kultūrai ir potenciāls kļūt par nozīmīgu pārmaiņu katalizatoru.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Jaunā Teātra institūts

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Daudzgadu sadarbības projekts

Atbalsta gads

2010

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

Intercultural Dialogue: Sacred Elements of the European National Art

Projekta mērķis ir starpkultūru dialoga un kopēju zināšanu pilnveidošanās formā skaidrot, kā vienojošā sakrālā tēlainība ir eksistējusi Eiropas kultūras tradīcijā kopš agrīnā kristietības laika. Projekts atspoguļo Latvijas, Rumānijas, Zviedrijas, Nīderlandes, Norvēģijas un citu tautu sakrālo tēlainību, atklājot to dažādību mākslā un ikonogrāfijā. Projekta laikā notika vairākas meistarklases, ikonogrāfijas darbnīca, semināri, starptautiska izstāde un konference.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Kristīgā akadēmija

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2008

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

Intersection: Intimacy And Spectacle

Projekts sastāv no teorētiskām aktivitātēm un interaktīva mākslas projekta, kura pirmizrāde notika 2011. gadā Prāgas Scenogrāfijas kvadriennāles laikā, kas ir arī projekta centrālais notikums, kurā tika piedāvāti ap 30 skatuves mākslas un scenogrāfijas jaundarbi, Latviju projektā pārstāvēja scenogrāfe Monika Pormale, modes dizaineri Mārīte Mastiņa un Rolands Pēterkops (mareunrol`s) un māksliniece Dace Džeriņa. 2011. gadā Starptautiskā Jaunā teātra festivāla Homo Novus laikā piecu mākslinieku darbi no vērienīgās Prāgas instalācijas tika izstādīti Rīgā.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Jaunā teātra institūts

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Daudzgadu sadarbības projekts

Atbalsta gads

2009

Kultūras nozare

Skatuves māksla

Kedja 2012-2015

Projekta ietvaros Latvijas Jaunā teātra institūts īsteno laikmetīgās dejas rezidenču programma Wilderness dance, kas notiek Baltijas-Ziemeļvalstu lauku apgabalos.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Jaunā teātra institūts

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Daudzgadu sadarbības projekts

Atbalsta gads

2012

Kultūras nozare

Skatuves māksla

La Nouvelle Troupe

Projekta ietvaros tika radīts ceļojošais jaunatnes orķestris (Travelling Youth Orchestra). 30 mūziķi mēroja 6000km ar autobusu lai muzicētu.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Rīgas Dome

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2012

Kultūras nozare

Mūzika

Literāro darbu tulkošana uz latviešu valodu

Izdevniecība saņēma atbalstu 4 populāru kaimiņvalstu rakstnieku bērnu literatūras daiļdarbu tulkošanai latviešu valodā: Ulfs Starks - Mans draugs Pērsijs. Bufalo Bils un es, Sinika Nopola un Tīna Nopola - Salmenīte un Čībiņa, Pireta Rauda - Princese Skella un Leta kungs un Mikolajs Ložinskis - Būtnes bēg.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Izdevniecība „Liels un Mazs”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Literāro tulkojumu projekts

Atbalsta gads

2010

Kultūras nozare

Literatūra

Literāro darbu tulkošana uz latviešu valodu

Apgāds paredz 6 Eiropas daiļliteratūras darbu tulkošanu latviešu valodā: Umberto Eco - L'isola del giorno prima; Andrew Miller – Pure; Various authors - The Poetic Edda; Luis Martin-Santos - Tiempo de silencio; Wolfgang Herrndorf – Tschick; Hedi Kaddour – Waltenberg.

Latvijas organizācija/ Institūcija

SIA „Jāņa Rozes apgāds”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Literāro tulkojumu projekts

Atbalsta gads

2013

Kultūras nozare

Literatūra

Literāro darbu tulkošana uz latviešu valodu

Apgāds paredz 8 Eiropas daiļliteratūras darbu tulkošanu latviešu valodā: Jaroslav Seifert - 100 poems (working title, a selection of poetry); Olli Jalonen - 14 solmua Greenwichiin; Ene Mihkelson – Katkuhaud; Jaan Kaplinski - Kirjutatud. Valitud luuletused; Eugène Green - La communauté universelle; Gunstein Bakke - Maud og Aud - ein roman om trafikk; Tomáš Zmeškal - Milostný dopis klínovým písmem; Josef Škvorecký - Příběh inženýra lidských duší.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Apgāds „Mansards”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Literāro tulkojumu projekts

Atbalsta gads

2013

Kultūras nozare

Literatūra

Literāro darbu tulkošana uz latviešu valodu

Apgāds ieguva finansējumu piecu Eiropas valstu autoru darbu tulkošanu latviešu valodā: Julie Zeh - Adler und Engel; Mikolaj Lozinski - Ksiazka; Riku Korhonen - Laakariromaani; Tiit Aleksejev - Palverand; Vladislav Todorov - Zift.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Apgāds „Mansards”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Literāro tulkojumu projekts

Atbalsta gads

2012

Kultūras nozare

Literatūra

Literāro darbu tulkošana uz latviešu valodu

Izdevniecības iesniegtais projekts paredz septiņu dažādu Eiropas valstu autoru darbu tulkošanu: Roberto Bolano - 2666; Javier Marias - Corazon tan blanco; Nataša Dragnic - Jeden Tag, jede Stunde; David Foenkinos - La delicatesse; Elif Shafak - The Forty Rules of Love; Julian Barnes - The Sense of an Ending; David Mitchell - The Thousand Autums of Jacob de Zoet.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Izdevniecība „Zvaigzne ABC”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Literāro tulkojumu projekts

Atbalsta gads

2012

Kultūras nozare

Literatūra

Literāro darbu tulkošana uz latviešu valodu

Iesniegtais un ar izcilību novērtētais projekts paredz septiņu dažādu Eiropas valstu bērnu un jauniešu literatūras autoru darbu tulkošanu latviešu valodā: Kitty Crowther - Annie du la; Paul van Loon - De griezelbus 1; Henrika Andersson - Emma Gloria och den roda Langtansboken; Ingvar Ambjornsen - Fjordglott -mysteriene; Rafael Alberti - Marinere en tierra; Horst Eckert - Oh wie schon ist Panama un Piret Raud - Tobias ja Teine.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Apgāds „Liels un mazs”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Literāro tulkojumu projekts

Atbalsta gads

2012

Kultūras nozare

Literatūra

Literāro darbu tulkošana uz latviešu valodu

Apgāds saņēma atbalstu 3 daiļliteratūras darbu tulkošanai latviešu valodā: Michal Viewegh - Bajecna leta pod psa; Georges Perec - La Vie mode d`emploi un Jaan Kaplinki - Seesama jogi.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Apgāds „Mansards”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Literāro tulkojumu projekts

Atbalsta gads

2011

Kultūras nozare

Literatūra

Literāro darbu tulkošana uz latviešu valodu

Apgāds saņēma EK finansējumu 3 Eiropas daiļliteratūras darbu pārtulkošanai latviešu valodā: Jonathan Littell - Les Bienveillantes; Alek Popov - Mission London un Sandro Veronesi - XY.

Latvijas organizācija/ Institūcija

SIA „Jāņa Rozes apgāds”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Literāro tulkojumu projekts

Atbalsta gads

2011

Kultūras nozare

Literatūra

Literāro darbu tulkošana uz latviešu valodu

Apgādam tika piešķirts finansējums 6 Eiropas autoru darbu tulkošanai: James Joyce - A Portrait of the Artist as a Young Man; Walter Moers - Die 13 1/2 Leben des Kapt`n Blaubar; Einar Mar Gudmundsson - Englar Alheimsins; Gendrutis Morkunas - Grizimo istorija; Raquel Martinez - Sombras de unicomio un Sofi Oksanen - Stalin lehmat.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Apgāds „J.L.V.”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Literāro tulkojumu projekts

Atbalsta gads

2011

Kultūras nozare

Literatūra

Literāro darbu tulkošana uz latviešu valodu

Apgāds saņēma atbalstu 8 dažādu Eiropas literāro darbu tulkošanai latviešu valodā: Martin Walser - Der Augenblick der Liebe; Tove Nilsen - Hede i Himmelen; James Forrester - Sacred Treason; Rosamund Lupton - Sister; Johanna Nilsson - SOS From Humanity; Tobias Hill - The Love of Stone; Lindsay Clarke - The War at Troy un Kari Fredrikke Braenne - Under de dype skyggene av lovtunge traer.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Apgāds „Kontinents”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Literāro tulkojumu projekts

Atbalsta gads

2011

Kultūras nozare

Literatūra

Literāro darbu tulkošana uz latviešu valodu

Izdevniecība saņēma finansējumu 8 Eiropas autoru darbu tulkošanai: Alfred Doblin - Berlin Alexanderplatz; Carlos Ruiz Zafon - El Juego del Angel; Anna - Elisabeth Mauyer - Fliegengewicht; Joseph O`Connor - Ghost Light; Eva Baronsky - Herr Mozart Wacht Auf; Per Petterson - Jeg forbanner tidens elv; Bernard Werber - Nous Les Dieux; Emma Donoghue - Room.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Izdevniecība „Zvaigzne ABC”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Literāro tulkojumu projekts

Atbalsta gads

2011

Kultūras nozare

Literatūra

Literāro darbu tulkošana uz latviešu valodu

Projekts paredzēja 4 literāro darbu: Alessandro Baricco - Questa storia (Šis stāsts), Angela Carter - Wise Children (Gudrie bērni), Erik Fosnes Hansen - Lovekvinnen (Sieviete lauva) un Salman Rushdie - The Satanic Verses (Sātaniskās vārsmas) tulkošanu un izdošanu latviešu valodā.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Apgāds „Atēna”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Literāro tulkojumu projekts

Atbalsta gads

2008

Kultūras nozare

Literatūra

Literāro darbu tulkošana uz latviešu valodu

Izdevniecība saņēma finansējumu 4 dažādu Eiropas autoru darbu tulkošanai - populārās Somijas rakstnieces Sofijas Oksanenas darbu Attīrīšanās, Katarinas Hāgenas - Ābolu sēkliņu garša, Maikls Skots - Burve un Turbjērns Ēgners - Kāpeļpeļuks un citi zvēri brīnummežā.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Izdevniecība „Jumava”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Literāro tulkojumu projekts

Atbalsta gads

2010

Kultūras nozare

Literatūra

Literāro darbu tulkošana uz latviešu valodu

Apgāds saņēma atbalstu 5 Eiropas valstu izcilu un atzītu autoru darbu pārtulkošanai latviešu valodā: Jāns Kross - Profesora Martensa aizbraukšana; Karena Bliksena - Ziemas pasakas; Pēters Hēgs - Klusā meitene; Alesandro Bariko - Emava un Anna Gavalda - Skaists izrāviens.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Apgāds „Atēna”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Literāro tulkojumu projekts

Atbalsta gads

2010

Kultūras nozare

Literatūra

Literary Europe Live

Latvijas Literatūras centrs kā projekta partneris piedalās Lielbritānijas universitātes "ABERYSTWYTH UNIVERSITY" projektā "Literary Europe Live". Partneri: Festival of Literature Charitable Trust (UK); Het beschrijf (BE); UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURA KULTURTREGER (HR); Foreningen Oslo internasjonale poesifestival (NO); ANADOLU KULTUR SANAT TANITIM ILETISIM YAYIN (TR); CENTRE DE CULTURA CONTEMPORANIA DE BARCELONA (ES); Petöfi Irodalmi Múzeum (HU); DRUSTVO SLOVENSKIH PISATELJEV (SL); Maratonas de Leitura - Consultores Editoriais (PT); BANGOR UNIVERSITY (UK); Literaturbruecke Berlin e.V. (DE); Scottish Poetry Library (UK); CROATIAN WRITERS SOCIETY (HR); ARTUR BURSZTA BIURO LITERACKIE (PL)

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Literatūras centrs

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partneris

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Radošā Eiropa / Platforma

Atbalsta gads

2015

Kultūras nozare

Literatūra

Literatūra pāri robežām

Literāro tulkojumu projekts ietver 3 grāmatu tulkošanu: Epikūra „Vēstules. Atziņas. Fragmenti”, Aurēlija Augustīna ievērojamāko darbu “Atzīšanās” (“Confessiones”) un Platona dialogu „Teaitēts”.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Apgāds „Liepnieks un Rītups”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Literāro tulkojumu projekts

Atbalsta gads

2007

Kultūras nozare

Literatūra

Literature Across Frontiers

Projekts, kas popularizē literatūru starptautiskā mērogā un atbalsta literāro tulkojumu veikšanu. Šis projekts apvieno Eiropas valstu nozīmīgākās organizācijas, kas kopīgi sadarbojoties īsteno vienotu kultūras un literārās apmaiņas politiku. Projekta laikā paredzēti semināri, apmācības, interneta vietnes izveide, dalība starptautiskajos gadatirgos utml.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Literatūras centrs

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Daudzgadu sadarbības projekts

Atbalsta gads

2008

Kultūras nozare

Literatūra

M4M- M For Mobility

Projekta ietvaros tiek īstenotas 30 mākslinieku rezidences , iesaistot ap 130 māksliniekiem un kultūras darbiniekiem. Papildus risinājās starptautiskas meistarklases, kurās rezidenti tika aicināti veidot starpkultūru dialogu un iepazīt citu valstu kultūru.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Starpnozaru mākslas grupa SERDE

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2011

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

Midstream. New Ways of Audience Development in Contemporary Art

Projekts atbalstīts 2015. gada ES programmas "Radošā Eiropa" Eiropas sadarbības projektu konkursa ietvaros.

Projekta vadītājs: EIPCP - EUROPAISCHES INSTITUT FUR PROGRESSIVE KULTURPOLITIK (Austrija)

Partneri: MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA (Spānija)


Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partneris

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Radošā Eiropa / Mazais sadarbības projekts

Atbalsta gads

2016

Kultūras nozare

Vizuālā māksla

Migrating Art Academies. DISPLACE

Projekts tiek īstenots kā eksperimentālās mākslas izglītības un pētniecības platforma. Projekta mērķis ir izaicināt mākslas studentus, piedāvājot tiem jaunas mācību metodes, lai veicinātu radošo darbību. Rīgā notiks mākslas akadēmiju ceļojošā darbnīca „Ringa”.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Laikmetīgās mākslas centrs Kim?

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2013

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

MINSTREL – Music Network Supporting Transnational Exchange and Dissemination of Music Resources at European Level

Projekts īsteno sadarbības tīklu starp dalībvalstu mūzikas informācijas centriem, veicinot starptautiska mēroga mūziķu un mūzikas profeisonāļu apmaiņas braucienus, mūzikas centru pieredzes un informācijas apmaiņu.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Mūzikas informācijas centrs

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Daudzgadu sadarbības projekts

Atbalsta gads

2012

Kultūras nozare

Mūzika

New Music New Audiences

Projekta ietvaros 17 valstis un 31 izcilākais šo valstu mūzikas ansamblis vai orķestris šo divu gadu laikā intensīvi sadarbosies starptautiskā mērogā, pētot, attīstot un praktizējot jaunas stratēģijas un jaunas koncertformas ceļā uz publikas paplašināšanu jaunajai mūzikai. Jaunā projekta ietvaros Eiropas izcilākie kameransambļi un orķestri aizsāks intensīvu sadarbību, dažādās darba grupās izstrādājot stratēģijas, kas saistītas ar veiksmīgām stratēģijām dažādu vecumu bērnu un pusaudžu auditorijas koncertu producēšanai, mūzikas, tehnoloģijas un vizuālo mākslu sintēzi un kopumā – jaunu koncertformu veidošanu.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Komponistu savienība

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2012

Kultūras nozare

Mūzika

NE © XT Accelerator

Projekta mērķis ir veicināt jauno mākslinieku starptautisku apriti, biznesa prasmes, nodrošinot radošus biznesa inkubatorus. Vadītājs: European League of Institutes of the Arts (Nīderlande). Partneri: Association Europeenne des Conservatoires, Academies de Musique et Musikhochschulen (Beļģija), Beheer-en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek B.V. (Nīderlande), Cilect- Centra International de Liasion des ecoles de cinema et de television (Francija), Cite du design-ecole superieure d'art et de design (Francija), Cumulus, International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media (Somija), Ecole superieure europeenne d'art de Gretagne (Francija), InWest eG (Vācija), Palazzo Spinelli per 'Arte e il Restauro Associazione (Itālija), Rundfunk Berlin-Brandenburg (Vācija), Stichting Fotografie Museum Amsterdam (Nīderlande), Stockholm University of the Arts (Zviedrija), Taideyliopisto (Somija), The Royal College of Art (Lielbritānija), The Royal Conservatoire of Scotland (Lielbritānija), Universiteti i Arteve (Albānija), University of Winchester (Lielbritānija), Univerzitet Umetnosti u Beogradu (Serbija), Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Polija).

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Mākslas akadēmija

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partneris

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Radošā Eiropa / Lielais sadarbības projekts

Atbalsta gads

2015

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

Notes of the Wanderers

Projekts apvieno 3 klasiskās mūzikas festivālus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas : „Summertime – aicina Inese Galante” Latvijā, Vilnius Piano Music Festival Lietuvā un Glasperlenspiel Igaunijā.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Hermaņa Brauna fonds

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2011

Kultūras nozare

Mūzika

October Children’s month

Programmas „Oktobris – bērnu mēnesis” mērķis ir atvērti veicināt bērnu un viņu vecāku un vecvecāku iesaisti mākslas un kultūras aktivitātēs. Dažos nākamajos gados katrā no valstīm veltīs uzmanību bērnu un (vec-) vecāku kopīgajai kultūras uztverei. Kultūras institūcijas un mākslinieki tiek aicināti izvērst mākslas, kultūras mantojuma un mediju aktivitātes, kas ieinteresētu gan jaunus, gan vecus un kurās bērni un vecāki var iesaistīties kopā.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Nodibinājums „Rīga2014”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2013

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

Park In Progress 2010-2013

Projekts tika īstenots kā mobilitātes programma topošajiem un profesionāliem māksliniekiem, kuri darbojas dažādos mākslas virzienos.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Biedrība Kultūras un mākslas projekts „Noass”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Daudzgadu sadarbības projekts

Atbalsta gads

2010

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

Platform of European Theater Academies

Projekts atbalstīts 2015. gada ES programmas "Radošā Eiropa" Eiropas sadarbības projektu konkursa ietvaros.

Vadītājs: STICHTING ZUYD HOGESCHOOL (Nīderlande)

Partneri:

AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE (Polija)

Bayerische Theaterakademie August Everding im Prinzregententheater (Vācija)

Erasmushogeschool Brussel (Beļģija)

TAIDEYLIOPISTO (Somija)

NISS Høyskole AS (Norvēģija)

Universität Mozarteum Salzburg (Austrija) 


Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Kultūras akadēmija

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partneris

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Radošā Eiropa / Mazais sadarbības projekts

Atbalsta gads

2016

Kultūras nozare

Skatuves māksla

Reclaim the future - nomadic carnivals for change

Projekts atbalstīts 2015. gada ES programmas "Radošā Eiropa" Eiropas sadarbības projektu konkursa ietvaros.

Projekta vadītājs: Teatermaskinen ekonomisk förening (Zviedrija)

Partneri:

Compagnie des Mers du Nord (Francija)

Rural Nations (Scotland) CIC (Lielbritānija)

Visões úteis Associação (Portugāle) 

 


Latvijas organizācija/ Institūcija

Biedrība "Savienojums"

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partneris

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Radošā Eiropa / Mazais sadarbības projekts

Atbalsta gads

2016

Kultūras nozare

Skatuves māksla

Renewable Futures

Jauno mediju kultūras centra RIX-C vadītajā projektā paredzēts apvienot kultūru, digitālās tehnoloģijas, ilgtspējīgu biznesu, sabiedrības iesaisti. Partneri: Liepājas Universitāte (Latvija), Aalto-Korkeakoulusaatio (Somija), Ars Longa (Francija), Fundacio privada AAVC (Spānija), Hogskolen I Oslo og Akershus (Norvēģija), Stichting Baltan (Nīderlande).

Latvijas organizācija/ Institūcija

Jauno mediju kultūras centrs RIXC

Latvijas organizācijas statuss projektā

Vadītājs

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Radošā Eiropa / Mazais sadarbības projekts

Atbalsta gads

2015

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

RISK CHANGE

Projekts atbalstīts 2015. gada ES programmas "Radošā Eiropa" Eiropas sadarbības projektu konkursa ietvaros.

Vadītājs: KULTURNO IZOBRAZEVALNO DRUSTVO KIBLA (Slovēnija)

Partneri:

7scenes (Nīderlande)

ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON (Grieķija)

Fuggetlen Kepzomuveszeti Muhelyek Ligaja Alapitvany (Ungārija)

MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI VOJVODINE (Serbija)

MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI (Horvātija)

The Mighty Creatives (Lielbritānija)

ZINC (Francija) 


Latvijas organizācija/ Institūcija

Jauno mediju kultūras centrs RIX-C

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partneris

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Radošā Eiropa / Lielais sadarbības projekts

Atbalsta gads

2016

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

SHAPE

Festivāla „Skaņu mežs” un čehu mākslas centra „MeetFactory” kopīgi koordinēta 16 festivālu platforma „SHAPE”, kas paredzēta Eiropas novatoriskās mūzikas un audiovizuālās mākslas popularizēšanai.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Nepieradinātās mūzikas un saistītās mākslas biedrība "Skaņu Mežs"

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partneris

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Radošā Eiropa / Platforma

Atbalsta gads

2014

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

SharedSpace, Shared Space: Music, Weather, Politics

Shared Space ir starptautisks scenogrāfijas un teātra telpas izpētes un mākslas projekts, kas sastāv no simpozijiem, eksperimentālām izstādēm, darbnīcām, izrādēm un sadarbības projektiem. Projekta mērķis ir pētīt laikmetīgo scenogrāfiju kā starpdisciplināru mākslas jomu – aktīvu aģentu telpas/ izrādes skatītāja attiecību veidošanā. Latvijā tiks īstenots simpozijs , izstāde, profesionālās darbnīcas un izrāžu programma 2015. gada festivālā Homo Novus.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Jaunā teātra institūts

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Daudzgadu sadarbības projekts

Atbalsta gads

2013

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

Skaņu Mežs Festival For Adventurous Music And Related Arts’ 2013

Skaņu mežs tiek organizēts, lai atainotu pašas jaunākās norises mūzikas pasaulē un lai provocētu interesantus muzikālus notikumus Rīgā, tādā veidā padarot šo pilsētu par kulturāli interesantāku vietu tās iedzīvotājiem (ko mēs darām, arī katru festivāla gadu izvēloties jaunas, dažreiz vēl plašākai publikai neapzinātas norises vietas). Tieši tāpēc Skaņu mežā bieži dzirdami mūziķi, kas gan pārsteidz, gan garlaiko, gan šokē, gan nav acumirklī uztverami. Skaņu mežs kā mūzikas un ar to saistītās mākslas festivāls izvirza mērķi savai publikai ‘’atsvaidzināt asinis’’ un, iepazīstinot ar jaunu, novatorisku mūziku, kino un mākslu, paplašināt tās horizontus un piedāvāt alternatīvas ierūsējušiem ieskatiem par kultūru. Daudzi festivāla notikumi piedāvā apmeklētājiem savdabīgas pieredzes un neviennozīmīgus, stiprus iespaidus, ko varētu uztvert kā zināmu iespēju izrauties no ikdienišķās komforta zonas un atsvaidzināt perspektīvu uz pasauli.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Nepieradinātās mūzikas un filmu mākslas biedrība "Skaņu mežs"

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Festivāls

Atbalsta gads

2013

Kultūras nozare

Mūzika

Soft Control

Projekta ietvaros māksliniekiem tiek atvērtas laborotorijas, radot iespēju īstenot eksperimentālus mākslas darbus. Projektā risinās mijiedarbība starp mākslinieciski radošo procesu un zinātnisko darbību, rezultātā piesaistot jaunu auditoriju mākslas un zinātnes procesos.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Jauno mediju kultūras centrs RIXC

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Daudzgadu sadarbības projekts

Atbalsta gads

2012

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

Space (Supporting Performing Arts Circulation In Europe)

Projekta ietvaros tiek veidota platforma, kas atbalsta skatuves mākslas cirkulāciju Eiropā, paredzot mobilitātes programmu īstenošanu un kultūras daudzveidības veicināšanu.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Jaunā teātra institūts

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Eiropas Komisijas pilotprojekts

Atbalsta gads

2009

Kultūras nozare

Skatuves māksla

Spare Time- Utopias on the Verge of Commonness

Projekta ietvaros izstāžu zālē „Arsenāls” notika izstāde „Garīgās prakses”, kuru pavadīja starptautiska radošo darbnīcu programma. Austrumu garīgās sistēmas kā cilvēka pašattīstības un veselības uzlabošanas prakses šodien Latvijā kļuvušas par plaši izplatītu parādību. No biznesmeņiem līdz mācītājiem, no mājsaimniecēm līdz māksliniekiem – visi pievēršas savas gara pasaules izpētei un fiziskā ķermeņa treniņiem. Cilvēki meklē atbildes uz eksistences noslēpumu, tic holistiskai ķermeņa un apziņas vienotībai ar visu esošo, tiecas pēc sinkrētas un humānas pasaules veidošanas.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2010

Kultūras nozare

Vizuālā māksla

SPECTRUM- Light Interaction in Public Spaces

Projektā apvienojas vairāku Eiropas valstu mākslinieki, kuri, ņemot vērā kultūras mantojumu, pilsētvides elementus un izmantojot jaunākās tehnoloģijas, rada jaunas gaismas instalācijas. Projekta rezultātā notiek 4 gaismas festivāli, kā arī semināri, meistarklases un citi pasākumi, kurus varēs apmeklēt plašāka publika.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Biedrība „Make Art”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2013

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

Survival Kit. Art Linking Society, Knowledge And Activism

Projekta ietvaros tika īstenots trešais, jau par tradīciju kļuvušais laikmetīgās mākslas festivāls „Survival Kit”. Festivālā tiek jautāts - Kā nākotni varam ietekmēt mēs paši – izvērtēt pagātni, izdarīt atbildīgas izvēles vai iegūt jaunas pieredzes? Pašmācība. Migrācija. Ekonomika. Vecums. Nākotne? Festivālā piedalījās vairāk nekā 50 mākslinieku no 15 valstīm – Latvijas, Zviedrijas, Beļģijas, Lielbritānijas, Kanādas, ASV, Vācijas, Nīderlandes, Francijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Austrijas, Rumānijas, Itālijas un Spānijas.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Laikmetīgās mākslas centrs

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2011

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

Teātra un komunikācijas mobilā laboratorija

Projekts ir ceļojoša Eiropas mēroga laboratorija, kas ietver 10 Eiropas festivālus, kuru uzmanības centrā ir laikmetīgais teātris. Projekta mērķis ir izpētīt, attīstīt un pārbaudīt inovatīvas diskursa, kritiskās rakstniecības un komunikācijas prakses starp māksliniekiem, programmu kuratoriem un auditoriju mūsdienu teātrī. Latvijā projekta aktivitātes saistītas ar Latvijas Jaunā teātra institūta rīkoto Eksperimentālā teātra festivālu Homo Alibi, kas notika Rīgā, 2008.gada 27.-30. augustā un bija veltīts objektu un leļļu teātrim.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Jaunā teātra institūts

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2007

Kultūras nozare

Skatuves māksla

TECHNO-ECOLOGIES. Other Approach to Cultural, Social and Ecological Sustainability

Projekta mērķis ir pārskatīt kultūras, sociālo un ekoloģijas ilgtspējību caur mākslas procesiem un inovācijām kultūrā. Projekta ietvaros RIXC organizē starptautisko jauno mediju kultūras festivālu Māksla+Komunikācija.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Jauno mediju kultūras centrs RIXC

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2012

Kultūras nozare

Starpdisciplinārs

Tēlniecības kvadrinniāle Rīga- Vairākuma diktatūra

Tēlniecības Kvadriennāles galvenā uzmanība tiek veltīta mākslai mūsdienu publiskajā vidē. Projekta ietvaros meklētas eksperimentālas un inovatīvas sabiedrības grupu sadarbības formas, veicinot izpratni un apmaiņu starp „centru” un „perifēriju” mūsdienu mākslā, pilsētvidē un Eiropas reģionos.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Mākslas menedžmenta un informācijas centrs

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Atbalsts Eiropas līmeņa kultūras organizācijām

Atbalsta gads

2008

Kultūras nozare

Tēlotāja māksla

Tenso 14|18 from poetry to music

TENSO ir Eiropas profesionālo kamerkoru tīkls, kas tika izveidots 2003. gadā, lai attīstītu un popularizētu kora dziedāšanu, kā arī, lai sekmētu jauna, inovatīva repertuāra rašanos un meklētu jaunus ceļus tā izpildīšanai. Viens no TENSO četriem dibinātājiem un tā idejiskais virzītājspēks ir Latvijas Radio koris. Projekta ietvaros mūziķi rakstīs jaunus skaņdarbus dzejoļiem, kuri ir sarakstīti laika posmā no 1914. līdz 1918. gadam Balkānu valstīs un Austrumeiropā.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Radio koris

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Daudzgadu sadarbības projekts

Atbalsta gads

2013

Kultūras nozare

Mūzika

Tenso North + South 10+11

Tenso tīkla galvenais mērķis ir veicināt jaunu, inovatīvu koru mūzikas repertuāru Eiropas mērogā.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Radio Kora Atbalsta Centrs

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2010

Kultūras nozare

Mūzika

The Port of Cultures

Projekta pamatā bija vēlme iezīmēt būtisko un kopīgo dažādās kultūrās, paplašināt Latvijas un citu valstu iedzīvotāju zināšanas par dažādu tautu tradicionālo kultūru, izmantojot mūsdienīgus mākslas un komunikācijas līdzekļus. Projekts noritēja trijos etapos - pirmajā gruzīnu etnodžeza trio The Shin un Latvijas grupa Pūces etnogrāfiskais orķestris veidoja kopprojektu, kas balstīts uz gruzīnu un latviešu tradicionālo mūziku; otrajā etapā Pūces etnogrāfiskais orķestris sagatavoja kopīgu mūzikas programmu ar moldāvu etnodžeza trio Trigon, bet pēdējā etapā tika izveidots skatuvisks uzvedums Harmonijas noslēpums, kurā sadarbojās latviešu, gruzīnu un moldāvu mūziķi un dejotāji.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Biedrība „Pasaules mūzika”

Latvijas organizācijas statuss projektā

Iesniedzējs

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts ar trešajām valstīm

Atbalsta gads

2009

Kultūras nozare

Mūzika

This Is Tomorrow. Back to Basics: Forms and Actions in the Future

Projekta galvenais mērķis ir mazo un vidējo mākslas institūciju efektīvas darbības, kapacitātes veicināšana, tām sadarbojoties ar vietējām organizācijām, palielinot auditoriju, paaugstinot kultūras darbinieku kompetenci un veicināt projektu ideju apriti pārnacionālā mērogā. Projekta ilgums ir 2 gadi (2014-2016) un tā laikā Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs īsteno vairākas aktivitātes Latvijā, tostarp 2015. gadā notikušo laikmetīgās mākslas festivālu Survival K(n)it, kas Rīgā noris jau 7. gadu. Projekta vadītājs: What, How and for Whom (Horvātija). Partneri: Stiftelsen tensta konsthall (Zviedrija).

Latvijas organizācija/ Institūcija

Laikmetīgās mākslas centrs

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partneris

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Radošā Eiropa / Mazais sadarbības projekts

Atbalsta gads

2014

Kultūras nozare

Māksla

TIME For TENSO 12 13: Innovation and Musical Excellence in Choral Music

"TENSO ir Eiropas profesionālo kamerkoru tīkls, kas tika izveidots 2003. gadā, lai attīstītu un popularizētu kora dziedāšanu, kā arī, lai sekmētu jauna, inovatīva repertuāra rašanos un meklētu jaunus ceļus tā izpildīšanai. Viens no TENSO četriem dibinātājiem un tā idejiskais virzītājspēks ir Latvijas Radio koris. Kopš 2005. gada TENSO asociācija katru gadu ir rīkojusi vairākas tikšanās semināros, meistarklasēs, diskusijās un koncertos, kuru mērķis ir veidot kontaktus ar citām Eiropas profesionālajām vienībām. Līdz šim organizētās TENSO DIENAS sekmējušas informācijas apmaiņu repertuāra jautājumos un starptautiskās sadarbības jomā, ir veikti arī vairāki jaundarbu pasūtinājumi.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Latvijas Radio koris

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Sadarbības projekts

Atbalsta gads

2012

Kultūras nozare

Mūzika

Trauma & Revival

Projekts atbalstīts 2015. gada ES programmas "Radošā Eiropa" Eiropas sadarbības projektu konkursa ietvaros.

Vadītājs: PALAIS DES BEAUX ARTS SA (Beļģija)

Partneri:

FONDAZIONE PISTOLETTO (Itālija)

Galeria Sztuki Wspolczesnej Bunkier Sztuki (Polija)

JYVASKYLAN YLIOPISTO (Somija)

ZKM Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (Vācija) 


Latvijas organizācija/ Institūcija

Laikmetīgās mākslas centrs kim?

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partneris

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Radošā Eiropa / Lielais sadarbības projekts

Atbalsta gads

2016

Kultūras nozare

Vizuālā māksla

Ulysses – a European odyssey with young artists for new music

Projekts tiek īstenots, iedvesmojoties no 18. gadsimta mūziķiem, kuri ceļoja pa Eiropu, gūstot jaunas iemaņas mūzikas jomā. Ulysses tīkls apvieno jaunos laikmetīgās klasiskās mūzikas māksliniekus un īsteno apmaiņas programmu starp mūziķiem un dažādu jomu profesionāļiem, tādējādi veicinot mūziķu individuālo muzikālo attīstību.

Latvijas organizācija/ Institūcija

Brīvās mūzikas aģentūra

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partnerorganizācija

Galerija


Saites

Saite

Projekta veids

Kultūra (2007-2013) / Daudzgadu sadarbības projekts

Atbalsta gads

2012

Kultūras nozare

Mūzika

Urban Heat

Projekts paredz 2 galvenās programmas aktivitātes: prasmju attīstīšana un zināšanu pārnese īstenojot European Academies sērijas un urbānās laboratorijas (Urban Labs). Otrs etaps paredz inovatīcu izrāžu veidošanu un jaunas auditorijas piesaisti. Vadītājs: London International Festival of Theatre Limited (Lielbritānija). Partneri: Bunker, Ljubljana (Slovēnija), Il Gaviale Societa Cooperativa (Itālija), Lokal, leiklistarhatio ehf (Islande), MTU Teine Tants (Igaunija), Q-Teatteri (Somija), Spielmotor Munchen e.V. (Vācija), Stichting Moderne dans en Beweging (Nīderlande), Stowarzyszenie Rotunda (Polija).

Latvijas organizācija/ Institūcija

Biedrība "Latvijas Jaunā teātra institūts"

Latvijas organizācijas statuss projektā

Partneris

Galerija

 

Saites

Saite

Projekta veids

Radošā Eiropa / Lielais sadarbības projekts

Atbalsta gads

2015

Kultūras nozare

Skatuves māksla