Vizuālā māksla

Nozares pamatinformācija

Ministrijas kompetence vizuālās mākslas un vizuālās komunikācijas jomā ir: