Pamatizvelne > Nozares > Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Nozares pamatinformācija

Ministrijas kompetence vizuālās mākslas un vizuālās komunikācijas jomā ir:

  • pārzināt vizuālās mākslas un vizuālās komunikācijas jautājumus valstī,
  • piedalīties ar vizuālo mākslu jomu un vizuālo komunikāciju saistītu likumdošanas aktu un citu normatīvo dokumentu projektu izstrādē,
  • sniegt priekšlikumus politikas un stratēģijas veidošanai vizuālo mākslu un vizuālās komunikācijas jomā,
  • izstrādāt priekšlikumus valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai nozarei,
  • apkopot un analizēt informāciju par aktuālajiem vizuālās mākslas un vizuālās komunikācijas procesiem, infrastruktūru un citiem nozarei saistošiem jautājumiem,
  • nodrošināt sadarbību starp Kultūras ministriju un pašvaldībām vizuālās mākslas un vizuālās komunikācijas jautājumos,
  • nodrošināt sadarbību starp Kultūras ministriju un nevalstiskajām organizācijām vizuālās mākslas un vizuālās komunikācijas jautājumos,
  • piedalīties Kultūras ministrijas starptautiskās sadarbības līgumu izstrādē un sadarbības koordinēšanā.

 

Uz augšu