Latvijas Vizuālās mākslas padomes nolikums

Latvijas Vizuālās mākslas padomes sastāvs

Andris Teikmanis - Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors 

Aigars Bikše - mākslinieks, Latvijas Mākslas akadēmijas Modes mākslas katedras vadītājs

Igors Dobičins - tēlnieks, biedrības "Latvijas Mākslinieku savienība" prezidents
 
Solvita Krese -
 mākslas zinātniece, biedrības "Laikmetīgās mākslas centrs" direktore
 
Māra Lāce -
 Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore

Uģis Pucens - mākslinieks, biedrības "Starpnozaru mākslas grupa "Serde"" vadītājs

Šelda Puķīte - mākslas zinātniece, Valsts Kultūrkapitāla fonda Vizuālās mākslas nozares ekspertu komisijas locekle

Mārtiņš Ratniks - mākslinieks
       
Ieva Hlevicka -
Kultūras ministrijas Nozaru politikas nodaļas Vizuālās mākslas nozares referente

Laima Slava - mākslas zinātniece, izdevniecības "Neputns" galvenā redaktore

Raitis Šmits - mākslinieks, biedrības "Jauno mediju kultūras centrs "RIXC"" valdes loceklis

Astrīda Riņķe - galerijas "Alma" vadītāja

Alnis Stakle - fotogrāfs

Anda Treija - galerijas "Daugava" vadītāja


Uz augšu