Nozares pamatinformācija

Kultūras ministrijas kompetence teātra jomā:

  • izstrādāt priekšlikumus valsts kultūrpolitikas stratēģijai teātra nozarē,
  • piedalīties ar teātra nozari saistītu konceptuālu projektu, tiesību un normatīvo aktu projektu izstrādē un pilnveidošanā,
  • pārzināt Kultūras ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošo teātru darbību,
  • izstrādāt priekšlikumus valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai teātra nozarei,
  • sniegt metodisku palīdzību teātriem un ar teātri saistītām organizācijām,
  • izstrādāt priekšlikumus Kultūras ministrijas starptautiskās sadarbības līgumu sagatavošanai.

Vispārējie darba rādītāji no 2000.-2008.gadam
Statistikas dati par Kultūras ministrijas pakļautībā esošo valsts dibināto un dotēto teātru darbības rādītājiem no 2008.-2014.gadam

Programmas "Profesionālā māksla" rezultatīvie rādītāji
Latvijas Teātra padome
Latvijas Teātra padomes nolikums

 

Uz augšu