Pamatizvelne > Nozares > Pieminekļu aizsardzība

Pieminekļu aizsardzība

Nozares pamatinformācija

Latvijas Republikā valsts pārvaldi kultūras mantojuma (kultūras pieminekļu) aizsardzībā un izmantošanā nodrošina Ministru Kabinets un to realizē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, kas atrodas kultūras ministra pārraudzībā.
 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas kompetence kultūras pieminekļu aizsardzības jomā ir:

 • realizēt valsts kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā;
 • veikt kultūras pieminekļu valsts uzskaiti, apzināt un pētīt kultūras mantojumu; 
 • izskatīt dokumentāciju par darbiem, kas saistīti ar kultūras pieminekļiem,
 • izsniegt norādījumus kultūras pieminekļu īpašniekiem par attiecīgā kultūras pieminekļa
 • izmantošanu un saglabāšanu;
 • izsniegt noteikta parauga atļaujas konservācijas, restaurācijas, remonta un rekonstrukcijas darbu veikšanai kultūras pieminekļos;
 • veikt mākslas un antikvāro priekšmetu ekspertīzi, izsniegt atļaujas to izvešanai uz ārvalstīm;
 • no īpaši piešķirtiem līdzekļiem finansēt kultūras pieminekļu pētniecības, glābšanas un restaurācijas darbus;
 • apturēt saimniecisko darbību, ja tiek pārkāpti kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumi un tiek apdraudēts kultūras piemineklis, par pārkāpumiem uzlikt administratīvos sodus, celt prasību par zaudējumu atlīdzināšanu.

Statistika

Šobrīd Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ir 8584 pieminekļi:

 • 5183 valsts nozīmes pieminekļi

          no tiem:
          3410 arhitektūras pieminekļi,
          2492 arheoloģijas pieminekļi,
          11 industriālie pieminekļi,
          2494 mākslas pieminekļi,
          46 pilsētbūvniecības pieminekļi,
          113 vēstures pieminekļi un 18 vēsturiska notikuma vietas
 

 • 3401 vietējās nozīmes pieminekļi

          no tiem:
          2134 arhitektūras pieminekļi,
          1011 arheoloģijas pieminekļi,
          1 industriālais piemineklis,
          217 mākslas piemineklis,
          5 pilsētbūvniecības pieminekļi, 
          3 vēstures pieminekļi un 3 vēsturiska notikuma vietas;

 • 7139 nekustamie pieminekļi;
 • 1445 kustamie pieminekļi


 

Uz augšu