Nozares pamatinformācija

Ministrijas kompetence mūzikas jomā ir:

  • izstrādāt priekšlikumus valsts kultūrpolitikas stratēģijai mūzikas nozarē,
  • piedalīties ar mūzikas nozari saistītu konceptuālu projektu, tiesību un normatīvo aktu projektu izstrādē un pilnveidošanā,
  • pārzināt Kultūras ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošo mūzikas institūciju darbību,
  • izstrādāt priekšlikumus valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai mūzikas nozarei,
  • sadarboties ar starptautiskajām mūzikas institūcijām,
  • izstrādāt priekšlikumus Kultūras ministrijas starptautiskās sadarbības līgumu sagatavošanai.
Uz augšu