Nozares pamatinformācija

Kultūras ministrijas kompetence muzeju jomā ir:

  • izstrādāt valsts stratēģiju un īstenot valsts politiku muzeju jomā;
  • koordinēt valsts muzeju starptautiskos sadarbības projektus, kā arī informēt citus muzejus par starptautiskas sadarbības iespējām;
  • sadalīt akreditētajiem muzejiem valsts budžetā paredzētos līdzekļus kultūrvēsturisku, tēlotājas mākslas un citu projektu un programmu īstenošanai;
  • izveidot Latvijas Muzeju padomi un apstiprināt tās nolikumu;
  • veidot un uzturēt Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogu;
  • izvērtēt muzeja atbilstību nacionālas nozīmes kultūras institūcijas statusam;
  • īstenot funkcionālo pārraudzību publiskajos muzejos.

Muzeju akreditācija
Muzeju reģistrs
Nacionālais muzeju krājums
Tālākizglītība

Vispārējie darba rādītāji

 

Uz augšu