Pamatizvelne > Nozares > Tautas mākslas un nemateriālais mantojums

Tautas mākslas un nemateriālais mantojums

Nozares pamatinformācija

Ministrijas kompetence tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma jomā ir:

  • veidot politiku un stratēģiju Latvijas tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma  jomā,
  • sadarbībā ar valsts pārvaldes, pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām izstrādāt politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektus tautas mākslas un nemateriālā mantojuma jomā, sagatavot tos iesniegšanai Ministru kabinetā,
  • koordinēt Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un un kultūras organizācijas  Konvencijā par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu paredzēto saistību izpildi,
  • veidot partnerību un sadarboties ar  valsts, pašvaldību un nevalstiskajām institūcijām tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma politikas jautājumos,
  • sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību nemateriālā kultūras mantojuma politikas jautājumos pašvaldībām un nevalstiskām organizācijām,
  • nodrošināt ministrijas pārstāvību starptautiskos nemateriālā kultūras mantojuma sadarbības tīklos, koordinēt starptautisko sadarbību ar citu, sevišķi Baltijas valstu,  valsts institūcijām Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu īstenošanas jautājumos,
  • nodrošināt Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku sagatavošanu un sarīkošanu.

Uz augšu