Pamatizvelne > Nozares > Literatūra un grāmatniecība

Literatūra un grāmatniecība

Ministrijas kompetence literatūras un grāmatniecības jomā ir:

  • pārzināt literatūras un grāmatniecības jautājumus valstī,
  • piedalīties ar literatūru un grāmatniecību saistītu likumdošanas aktu un citu normatīvo dokumentu projektu izstrādē,
  • izstrādāt literatūras un grāmatniecības politiku valstī, sniegt priekšlikumus politikas un stratēģijas veidošanai literatūras un grāmatniecības jomā,
  • izstrādāt priekšlikumus valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai nozarei,
  • apkopot un analizēt informāciju par aktuālajiem literatūras un grāmatniecības procesiem, infrastruktūru un citiem nozarei saistošiem jautājumiem,
  • nodrošināt sadarbību starp Kultūras ministriju un pašvaldībām literatūras un grāmatniecības jautājumos,
  • nodrošināt sadarbību starp Kultūras ministriju un nevalstiskajām organizācijām literatūras un grāmatniecības jautājumos,
  • piedalīties Kultūras ministrijas starptautiskās sadarbības līgumu izstrādē un sadarbības koordinēšanā.

        Vispārējie darba rādītāji

Uz augšu