Pamatizvelne > Nozares > Literatūra un grāmatniecība > Atbildīgā struktūrvienība

Atbildīgā struktūrvienība

Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļa

Nodaļas pasta adrese:
K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364

Vecākā referente starpnozaru jautājumos: 
Līga Buševica 
Tālr: 67330263
e-pasts: Liga.Busevicae simbolskm.gov.lv

Kā konsultējoša institūcija KM, veidojot grāmatniecības politikas izstrādi valstī un pieņemot ar grāmatniecību saistītus lēmumus, darbojas Literatūras un grāmatniecības padome. Tā sastāv no Kultūras ministrijas uzaicinātiem ekspertiem (speciālistiem), kuri darbojas kā neatkarīgi profesionāļi, pārstāv profesionālās, sabiedriskās, valstiskās vai nevalstiskās organizācijas, kas saistītas ar kultūru, literatūru un grāmatniecību.

 

Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja Ventspilī  darbību uzsākusi 2006.gadā ar Kultūras ministrijas līdzdalību un finansiālu atbalstu. Tās izveides mērķis ir radīt Latvijā daudzfunkcionālu starptautisku rakstnieku un tulkotāju centru, kas veicinātu literatūras attīstību, sekmētu starpkultūru dialogu un Latvijas literāro procesu iekļaušanos starptautiskā apritē, kā arī veicinātu literatūras attīstības procesa decentralizāciju Latvijā, attīstot atbilstošu kultūrvidi arī Latvijas reģionos.

Ventspils Māja rakstniekiem un tulkotājiem piedāvā:

 • vietu radošam darbam vienā no skaistākajām Latvijas pilsētām Baltijas jūras krastā – Ventspilī,
 • iespēju dzīvot un strādāt Ventspils Mājā 4 nedēļas,
 • atklāt sev Ventspili – pilsētu, kur satiekas vēsture un rītdiena, un Baltijas jūras piekrasti – vienu no skaistākajām un iedvesmojošākajām krasta līnijām Eiropā,
 • satikties ar citiem rakstniekiem un tulkotājiem no Latvijas, Baltijas valstīm, Eiropas un pasaules,
 • iespēju iesaistīties radošos sadarbības projektos – festivālos, semināros.

Sākot ar 2006. gada vasaru, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam, Ventspils Māja piedāvā iespēju pretendēt uz stipendiju (LVL 150) radošā literārā darba veikšanai, uzturoties Ventspils Mājas rezidencē 4 nedēļas. Pieteikties uz radošo darbu rezidencē un stipendiju var ikviens profesionāls literāts, aizpildot pieteikuma anketu interneta mājas lapā http://www.ventspilshouse.lv/
Ventspils Māja atvērta arī semināriem, konferencēm, pieredzes apmaiņas darbnīcām un cita veida radošiem pasākumiem.

Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas vadītāja ir Andra Konste

SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”
Annas iela 13, Ventspils, LV – 3601
Tālr.: +371 3623595
Fakss: + 371 3623596
E-pasts: ventspilshousee-pasta simbolsventspilshouse.lv
www.ventspilshouse.lv

KM darbs literatūras jomā norit ciešā sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību. Latvijas Rakstnieku savienība ir profesionālā radošā organizācija, kura apvieno latviešu literatūras darbiniekus Latvijā un ārzemēs un Latvijā dzīvojošos cittautu literātus – prozaistus, dzejniekus, dramaturgus, literatūrzinātniekus, kritiķus un daiļliteratūras tulkotājus.
LRS galvenais mērķis ir veicināt latviešu rakstniecības attīstību, aizstāvēt vārda brīvību un LRS biedru profesionālās, ekonomiskās un sociālās intereses un tiesības. LRS darbības virzieni:

 • ar rakstniecības jautājumiem saistītu sanāksmju, konferenču un kongresu rīkošana.
 • literārās tikšanās un sarīkojumi,
 • kontaktu uzturēšana ar rakstniekiem un rakstnieku organizācijām citās valstīs,
 • rūpes par rakstnieku autortiesību ievērošanu,
 • jaunu un talantīgu literātu piesaiste, izglītošana un literārās jaunrades atbalstīšana.

LRS kopš 1965.gada rīko Dzejas dienas, kas ikgadēji norisinās septembrī Raiņa, latviešu dzejas simbola dzimšanas un nāves mēnesī. Šis pasākums ir kļuvis par vienu no stabilākajām un senākajām kultūras dzīves tradīcijām Latvijā, tiecoties veicināt dažādu paaudžu interesi par poēziju un nodrošinot kontaktus starp Latvijas un ārvalstu dzejdariem. www.dzejasdienas.lv

2001. gadā LRS aizsāka tradīciju piešķirt Gada balvas literatūrā, kuras mērķis ir izvērtēt un apbalvot izcilāko devumu Latvijas literatūrā dažādos žanros, kā arī tiek piešķirtas divas mūža balvas – par ieguldījumu literatūrā un tulkošanā. Gada balva literatūrā ir atskaites punkts gada laikā izdotajai literatūrai, vērtējot to pēc saturiskām kvalitātēm, tā kalpojot par lielisku motivāciju darba turpināšanai autoriem un izdevējiem, kā arī informējot sabiedrību par vērtīgākajiem latviešu literatūras gada ieguvumiem.

Latvijas Rakstnieku savienības valdes priekšsēdētājs ir Arno Jundze.

Latvijas Rakstnieku savienība
Kuršu iela 24, Rīga – 6, LV – 1426
Tālrunis 7555180
Fakss 7554034
rakstniekie-pasta simbolsapollo.lv
www.rakstnieciba.lv

Kultūras ministrija saistībā ar grāmatniecības nozari sadarbojas ar Latvijas Grāmattirgotāju asociāciju (LGTA), kura dibināta 1993. gadā. Pašlaik asociācijā apvienojušies 17 grāmattirgotāji no visas Latvijas.
Latvijas Grāmattirgotāju asociācija ir sabiedriska organizācija, kas apvieno uzņēmumus, kuri nodarbojas ar grāmatu un citu poligrāfisko izdevumu tirdzniecību. Asociācija galvenais mērķis ir sekmēt grāmattirdzniecības attīstību un nodarboties ar grāmatnīcu darbinieku profesionālo pilnveidi.
Asociācijas kompetencē atrodas:

 • savu biedru interešu aizstāvība attiecībās ar sabiedrību, likumdevējiem, valdību, valsts iestādēm, sabiedriskajām organizācijām, izdevējiem un tipogrāfijām.
 • aktīva dalība grāmatu un lasīšanas popularizācijas procesos gan Latvijā, gan starptautiskā līmenī,  
 • ikgadēja informācijas apkopošana par pirktāko grāmatu aizvadītājā laika posmā,
 • dalība Baltijas Grāmatu gadatirgus organizēšanā sadarbībā ar Latvijas Grāmatizdevēju asociāciju,
 • ikgadēja grāmatu gadatirgu apmeklēšana.
 • grāmatu piedāvājuma klāsta apkopošana un izplatīšana starp nozares speciālistiem. LGTA katru nedēļu izdod biļetenu Grāmatu Jaunumi, kurā ir apkopota jaunākā informācija par tikko klajā nākušajiem izdevumiem.

Kā Eiropas Grāmattirgotāju Federācijas (European Booksellers Federation, EBF) biedre (kopš 2002. gada) LGTA ir iedibinājusi kontaktus ar Eiropas valstu grāmattirgotājiem. No EBF regulāri pienāk jaunākā informācija par grāmatu tirdzniecības nozares aktualitātēm citur Eiropā.

Latvijas Grāmattirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja ir Ināra Beļinkaja

Latvijas Grāmattirgotāju asociācija
Brīvības iela 109–8, Rīga, LV-1001
Tālr.: (+371) 67284447
Fakss: (+371) 67280549
E-pasts: lgtae-pasta simbolslatnet.lv
www.gramatuinfo.lv

Latvijā kopš 1993. gada darbojas Latvijas Grāmatizdevēju asociācija.

Uz doto brīdi asociācijā apvienojušies 30 biedri - profesionāli izdevēji  (3 biedriem atbalstītāja statuss), kas laiž klajā nepilnu pusi no Latvijā izdoto grāmatu kopskaita un no gada kopējā grāmatu metiena. Asociācijas galvenais uzdevums ir veicināt izdevējdarbības attīstību Latvijā, aizstāvēt izdevēju intereses valsts institūcijās, veidot grāmatām labvēlīgu sabiedrisko domu, rīkot semināru, konferences, izstādes, konkursus un tamlīdzīgi, kā arī atbalstīt savus biedrus starptautiskās sadarbības jomā.

LGA kopš 90. gadu vidus cīnījusies par PVN likmes samazināšanu grāmatām un panāca 5% PVN likmes ieviešanu 2004. gadā. Savukārt 2009. gadā, kopā ar citām nozares organizācijām, izdevās panākt PVN likmes samazināšanu grāmatām no 21% uz 10%. Kopš 1993. gada  LGA rīko grāmatu mākslas konkursu, kas pēdējos gados pazīstams ar nosaukumu „Zelta ābele”, kurā izvērtē mākslinieciski augstvērtīgāko izdevumu kvalitāti, tādējādi veicina izdevēju profesionālo izaugsmi un piesaista plašas sabiedrības uzmanību grāmatām.

No 1993. g. līdz 2002. LGA organizējusi Latvijas stendu Frankfurtē un daudzos citos starptautiskajos grāmatu gadatirgos, kopš 1998. gada organizē arī Rīgas grāmatu svētkus. LGA kopā ar igauņu un lietuviešu kolēģiem kopš 1995. gada rīko Baltijas grāmatu svētkus.

KM ir uzsākusi sadarbību ar 2007. gadā izveidoto Latvijas Grāmatnieku ģildi (turpmāk LGĢ) kas apvieno Latvijas lielākos grāmatizdevējus un grāmattirgotājus – SIA „Jānis Roze”, SIA „SIA „Apgāds „Valters un Rapa””, SIA „Jumava”, SIA „Apgāds Zvaigzne ABC” un kuras biedrs kopš 2008. gada ir arī Latvijas Nacionālā bibliotēka.


LGĢ galvenais mērķis ir veidot labvēlīgu vidi un attīstīt grāmatniecību kā radošu industrijas nozari Latvijā, popularizēt un virzīt Latvijas grāmatniecību starptautiskajā tirgū, kā arī veicināt grāmatu lasīšanu, jo īpaši jaunatnes vidū.


Kopš 2009. gada uzņemoties Grāmatu svētku organizēšanu Ķīpsalā, LGĢ veido kontaktus ar citu valstu grāmatnieku organizācijām, tādējādi apzinot nozares attīstības tendences pasaulē. Laikā no 2009. gada janvāra līdz jūlijam LGĢ aktīvi sadarbojās ar citām profesionālajām organizācijām, lai saglabātu pazemināto PVN likmi grāmatām, kas arī tika atjaunota ar 2009. gada 1. augustu.

 
Aktīvi darbojoties grāmatniecības nozarē LGĢ organizē dažādas lasīšanas veicināšanas akcijas un  2010. gada sākumā tika „dots starts” zēnu lasīšanas veicināšanas akcijai „Uzmanību! Džeki lasa!”, kas, sadarbībā ar Rīgas Centrālo bibliotēku, turpināsies visa gada garumā.

Grāmatnieku ģilde
Kr. Barona iela 6, Rīga, LV-1006
tālr.: (+371) 67367497
fakss: (+371) 67370922
renate.punkae-pasta simbolsjr.lv

Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) dibināta 1993.gadā. Tā ir Starptautiskās Bērnu un jaunatnes literatūras padomes (International Board on Books for Young People – IBBY) Latvijas nodaļa (līdzīgas IBBY nodaļas pasaulē ir 70 valstīs, sk. www.ibby.org ).

Starptautiskā Bērnu un jaunatnes literatūras padome (dibināta Šveicē 1953. gadā) ir organizācija, kas apvieno cilvēkus, kuru aicinājums ir tuvināt bērnus un grāmatas. Tās misija ir veicināt starptautisko saprašanos caur bērnu grāmatām, nodrošināt bērniem jebkur pasaulē iespēju piekļūt literāri un mākslinieciski augstvērtīgām grāmatām, popularizēt, izplatīt labas bērnu grāmatas pasaulē, atbalstīt visus, kas sekmē saikni starp bērniem un bērnu literatūru, veicināt bērnu literatūras pētniecību.

LBJP pašlaik ir vairāk nekā 80 biedru - rakstnieki, grāmatu ilustratori, izdevēji, literatūras pētnieki, mākslas vēsturnieki, bibliotekāri, skolotāji, studenti u.c. bērnu un jaunatnes literatūras draugi. LBJLP prezidente ir LU profesore, bērnu literatūras pētniece Ilze Stikāne.


LBJLP izvirza Latvijas rakstniekus un māksliniekus pasaules mēroga atzinībai – Hansa Kristiana Andersena balvai, IBBY Goda sarakstam, Astridas Lindgrēnes memoriālajai balvai, nominē bērnu un jaunatnes laikrakstu, žurnālu, izdevniecību un citu organizāciju radošās grupas IBBY Asahi lasīšanas veicināšanas balvai.

 
Viena no pēdējos gados plašākajām LBJLP aktivitātēm ir 2006. gadā izveidotā ilgtermiņa programma bērnu un jaunatnes literatūras attīstības veicināšanai Latvijā „Baltā Vilka grāmatas”. Tās mērķis ir veicināt daudzveidīgu, mūsdienu bērnu interesēm un vajadzībām atbilstošu latviešu bērnu grāmatu tapšanu. Svarīgi ir arī pulcēt lasošus bērnus, rosināt sarunas, diskusijas, grāmatu vērtēšanu, veicināt lasītāju radošo pašizpausmi dažādos ar literatūru saistītos veidos. Viena no programmas „Baltā Vilka grāmatas” sastāvdaļām ir Jāņa Baltvilka balva, kas tiek piešķirta kopš 2005. gada katru gadu 24. jūlijā, rakstnieka dzimšanas dienā (kopš 2008. gada tā ir starptautiska Baltijas jūras reģiona bērnu literatūras balva).

Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome
(IBBY Latvijas nodaļa)
Tērbatas iela 75, Rīga LV 1001
+ 371 7312792; fax: + 371 7312792
e-pasts: lbjlpe simbolsinbox.lv

Uz augšu