Pamatizvelne > Nozares > Kultūrizglītība

Kultūrizglītība

Nozares pamatinformācija

Ministrijas kompetence kultūras un radošās industrijas izglītības jomā ir:
• izstrādāt valsts stratēģiju un īstenot valsts politiku kultūras izglītības jomā;
• izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
• nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs;
• pārzināt Kultūras ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošo kultūrizglītības iestāžu darbību;
• izstrādāt priekšlikumus valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai nozarei;
• nodrošināt valsts pasūtīto pētījumu pieteikumu izstrādi un veicināt pētījumu efektīvu izmantošanu nozares politikas izstrādē.

Profesionālās kultūrizglītības sistēmu valstī veido:
146 pašvaldību dibinātas un 4 privātās izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas vai dejas programmas;
14 valsts dibinātas profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes, kas īsteno akreditētas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmas mūzikas, mākslas un dizaina un dejas jomā;
2 pašvaldību dibinātas profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes, kas īsteno akreditētas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmas mūzikas, mākslas un dizaina un dejas jomā;
3 valsts dibinātas mākslu augstskolas. 

Profesionālās izglītības kompetences centru veidošanas process - jautājumi un atbildes

Kultūras ministrijas (KM) padotībā esošo profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepcija paredz līdz 2020. gadam Latvijā izveidot astoņus profesionālās izglītības kompetences centrus (PIKC) kultūrizglītības jomā. Rīgā plānoti divi profesionālās izglītības kompetences centri – no tiem viens tika izveidots 2015. gadā uz Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas esošās bāzes, bet otrs paredz izveidot Nacionālo Mākslu vidusskolu. Četri no jaunveidojamajiem kompetences centriem būs izvietoti Latvijas reģionos – bez Ventspils Mūzikas vidusskolas, kas kompetences centra statusu ieguva 2016. gada 1.martā, Kurzemē atradīsies arī Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, Vidzemē – Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, bet Latgalē tiek plānota kompetences centra izveide uz pašreizējās Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas un Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas bāzes. Kā arī kompetences centrus veidos divas pašvaldību dibinātas mākslas vidusskolas reģionos – Valmieras Mākslas vidusskola un Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”.

 

Plašāka informācija un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par profesionālās izglītības kompetences centru veidošanas procesu

 

INFORMĀCIJAI:

Profesionālās vidējās kultūrizglītības tīkla pārplānošanu īsteno Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) sadarbībā ar Kultūras ministriju.

   
LNKC Vecākā referente Baiba Beinaroviča,
67356284,
baiba.beinarovicae simbolslnkc.gov.lv
     

 

Uz augšu