Nozares

Kultūras ministrijas pārziņā saskaņā ar nolikumu ir šādas nozares: