Pamatizvelne > Nozares > Filmu māksla > Starptautiskās organizācijas

Starptautiskās organizācijas

Lai sekmētu filmu nozares tirgus iespēju paplašināšanu un finansēšanas bāzes palielināšanu Nacionālais Kino centrs nodrošina līdzdalību  vairākās audiovizuālās jomas starptautiskajās organizācijās

Eiropas Savienības audiovizuālās jomas atbalsta programmas MEDIA Plus  un MEDIA Apmācība

Eiropas Padomes kopražojumu fondā EURIMAGES

European Film Promotion

 • Palielina Baltijas filmu atpazīstamību nozīmīgākajos filmu festivālos
 • Palielina Baltijas filmu pieejamību filmu izplatīšanas iespējām pasaulē
 • Popularizē, atbalsta Baltijas jaunos talantus filmu nozarē
  www.efp-online.com

Starpvalstu sadarbības platforma “Baltic Films”

 • Sekmē Baltijas kino un video produkcijas izplatīšanu nozīmīgākajos tirgos un citos ar kinomākslu saistītos pasākumos
 • Veicina   Baltijas valstu kino ražošanas attīstību un Baltijas valstu filmu kopprodukcijas
 • Sekmē Kultūras apmaiņu starp valstīm
 • Starptautisku kino profesionāļu pasākumu norise Baltijas valstīs – Baltijas jūras dokumentālo filmu forums, Baltic Event
 • Sadarbība Baltijas Filmu un Mediju skolas atbalstā
 • Dalība (ikgadēja) Eiropas filmu tirgū Berlīnē, Ziemeļvalstu filmu dienās Lībekā, Baltijas filmu programmu skatēs ikvienā no Baltijas valstīm
 • Vienota nozares statistiskās informācijas bukleta Facts and Figures izdošana

Eiropas Dokumentālā kino tīkls EDN – European Documentary Network

 • Sniedz konsultācijas un informāciju no EDN biedru datu bāzēm 
 • Dod iespēju dokumentālistiem no Latvijas sazināties ar kolēģiem visā Eiropā un meklēt kopražojuma iespējas 
 • Organizē  seminārus un darbnīcas 
 •  Organizē  dokumentālā kino projektu tirgus 
 •  Izdod žurnālu “Dox Magazine”, “EDN TV Guide” – informāciju par telekanāliem visā
 • Eiropā un to prasībām pēc dokumentālajām filmām. 
 •  Apvieno un sniedz atbalstu
 • Dod iespēju saņemt informāciju par dokumentālā kino profesionāļiem, izplatītājiem, filmu institūtiem, universitātēm, TV kanāliem un festivāliem.
  www.edn.dk

Kino kritiķu organizācija FIPRESCI

 •  Nodrošina Latvijas filmu nozares profesionāļu līdzdarbību starptautisko filmu festivālu žūrijās
 • Veicina kvalitātes filmu un radošu meklējumu atbalstu.
  www.fipresci.org

Starptautiskā filmu arhīvu federācija FIAF

 • Informācijas pieejamība starptautiskajiem  filmu arhīviem
 • Filmu programmu apmaiņas iespējas
  www.fiafnet.org

Starptautiskā neprofesionālo kinematogrāfistu savienība UNICA

 • Atbalsts Latvijas neprofesionālajiem kinoamatieriem 

European Audiovisual Observatory

 • Apkopo un sniedz informāciju  un datus par audiovizuālās nozares attīstību ES dalībvalstīs, Eiropas asociētajās valstīs un  Eiropai ģeogrāfiski piederošās valstīs
 • Veic pētījumus par globālo ekonomisko procesu ietekmi uz audiovizuālās nozares attīstību
 • Publicē datu apkopojumus gadagrāmatā “European Statistical Year Book”.
  www.obs.coe.int
Uz augšu