Latvijas dizaina stratēģija 2014-2020

2012.gadā un 2013.gadā, pirms Latvijas Dizaina padomes nodibināšanas, sadarbībā ar dizaina nozares profesionāļiem (Dizaina iniciatīvas kopu) tika izstrādāts Latvijas dizaina stratēģijas projekts, kura pašreizējā redakcija apstiprināta Latvijas Dizaina padomē (2013.gada 14.novembra sēdē). Jāatzīmē, ka tā ir pieņemta ar ierobežojumu, kas nosaka, ka esošā stratēģijas redakcija nav līdz galam izstrādāts dokuments. Stratēģijas esošo redakciju ir plānots pārskatīt un precizēt, atbilstoši aktuālajai situācijai vismaz reizi gadā.

Šobrīd spēkā esošā Latvijas dizaina stratēģija 2014-2020


Noderīgi dokumenti:

Uz augšu