Pamatizvelne > Nozares > Dizains > Latvijas Dizaina padome

Latvijas Dizaina padome

Latvijas Dizaina padomes nolikums

Kopš 2013.gada jūnija Kultūras ministrijā darbojas Latvijas Dizaina padome. Tā ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir koordinēt un sekmēt valsts institūciju un nozares profesionāļu sadarbību stratēģiskos jautājumos, kas saistīti ar dizaina nozares attīstību un kvalitatīvas kultūrvides veidošanos Latvijā.

  • Latvijas Dizaina padomes locekļi regulāri sanāk un strādā padomes sēdēs, kā arī tiekas neformālās darba sanāksmēs. Padomes darbības laikā ir diskutēts par šādiem tematiem: Latvijas dizaina stratēģijas rīcības virzieni un stratēģijas kā patstāvīga politikas dokumenta virzīšana nākotnē; Latvijas dizaina popularizēšana 2014.un 2015.gada pirmajā pusē, kad Latvija būs prezidējošā valsts ES padomē; Latvijas laikmetīgā dizaina izstāde 2015.gadā − izstādes saturiskais koncepts un kvalitātes kritēriji; dizaina domāšanas (design thinking) idejas un metodikas popularizēšana Radošās darbības nedēļas Radi!2014 ietvaros; Ekonomikas ministrijas atbalsta programmas Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstība (inovācijas vaučeri) pilnveidošana; Latvijas dizaina eksporta iespējas un LIAA atbalsta programmas radošo industriju un dizaina uzņēmēmumiem un citas.
  • 2014.gada 14.maijā Dizaina padomes pārstāvji tikās ar dizaina inovāciju ekspertēm − Kārdifas Metropolitēna universitātes galveno pētnieci dizaina un inovāciju jomā Annu Višeri (Anna Whicher,Lielbritānija), Milānas Politehniskās augstskolas profesorēm un dizaina politikas ekspertēm  Marciu Mortati (Marzia Mortati) un Beatriči Villari (Beatrice Villari). Tikšanās reizē ekspertes tika iepazīstinātas ar Latvijas dizaina stratēģiju, kā arī tika spriests par dizaina politikas veidošanas iespējām Latvijā un citi aktuāli nozares jautājumi.
  • Savukārt 2014.gada 28.maijā Latvijas Dizaina padomes pārstāvji piedalījās Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas Inovāciju un zinātnes apakškomisijas sēdē, kurā prezentēja Latvijas dizaina stratēģiju 2014.-2020.gadam un diskutēja ar Saeimas deputātiem par radošajām industrijām un dizainu kontekstā ar inovācijām.
  • Latvijas Dizaina padomē darbojas pārstāvji no Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Valsts kultūrkapitāla fonda  Arhitektūras un dizaina nozares padomes, Latvijas Dizaineru savienības, Dizaina informācijas centra, Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas, Rīgas Tehniskās universitātes, Banku augstskolas, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas, kā arī dizaineri un ar dizainu saistīti uzņēmēji. 


Latvijas Dizaina padome

Padomes priekšsēdētāja
Dita Danosa – Banku augstskolas studiju programmas „Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” direktore, uzņēmēja,  Latvijas Modes palātas vadītāja. 

Dizaina padomes locekļi
Andrejs Broks – Latvijas Dizaineru savienības priekšsēdētājs;
Andra Irbīte – Latvijas Dizaineru savienības valdes locekle;
Barbara Ābele – Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas asociētā profesore;
Andris Teikmanis – Latvijas Mākslas akadēmijas asociētais profesors, prorektors studiju un zinātniskajā darbā;
Jānis Endziņš – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs;
Jānis Siliņš  - Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Inovācijas nodaļas vecākais referents
Zane Biteniece – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra vecākā projektu vadītāja dizaina un radošajās nozarēs;
Inta  Šusta – Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un starptautiskās sadarbības jautājumos;
Ausma Viļumsone – Rīgas Tehniskās universitātes Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūta direktore, profesore;
Inese Pētersone – biedrības „Dizaina informācijas centrs” pārstāve;
Jānis Brants – Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas direktora vietnieks radošajā darbā;
 Uģis Gailis – Valsts kultūrkapitāla fonda Arhitektūras un dizaina nozares padomes eksperts,
Aldis Circenis – interjera dizainers, SIA „Rīgas krēslu fabrika” valdes priekšsēdētājs, zīmola „Riga Chair” radītājs;
Inese Baranovska – Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Latvijas dekoratīvās mākslas un dizaina departamenta vadītāja;
Edgars Zvirgzdiņš – grafiskais dizainers, biedrības „Forum of Latvian Design” pārstāvis;
Dzintra Purviņa – Kultūras ministrijas Radošo industriju nodaļas referente;
Zanda Saulīte – Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta Finanšu instrumentu attīstības nodaļas vadītāja.Uz augšu