Nozares pamatinformācija


Ministrijas kompetence dizaina nozarē:

  • sekmēt Latvijas dizaina nozares izaugsmi un, sadarbojoties ar institūcijām, iestādēm, uzņēmumiem valsts, pašvaldības un privātajā sektorā, rosināt efektīvu dizaina priekšrocību izmantošanu arī citās jomās;
  • izstrādāt priekšlikumus politikas dokumentiem par dizaina nozares attīstību un starpnozaru sadarbību dizaina jautājumos;
  • izstrādāt un pilnveidot tiesību un normatīvo aktu projektus dizaina nozarē, kā arī piedalīties tiesību aktu izstrādē, kuros skarta dizaina joma;
  • izstrādāt priekšlikumus dizaina izglītības un dizaina mantojuma jomā;
  • sniegt informāciju par dizaina jomas prioritātēm Valsts Kultūrkapitāla fondam;
  • izstrādāt priekšlikumus valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai dizaina nozares attīstībai un pārnozariskiem projektiem, kas skar dizaina aspektus;
  • koordinēt un atbalstīt Latvijas Dizaina padomes darbību;
  • sniegt informāciju un sadarboties ar starptautiskajām institūcijām dizaina jomas jautājumos;
  • sniegt informāciju par Latvijas dizaina nozares attīstību un dizaina jautājumiem Latvijas un ārvalstu institūcijām, plašsaziņas līdzekļiem;
  • atbalstīt dizaina nozares un starpnozarisku dizaina jautājumu pētniecību.
Uz augšu