Pamatizvelne > Nozares > Bibliotēkas > Bibliotēku reģistrācija

Bibliotēku reģistrācija

Saskaņā ar Bibliotēku likuma 8. pantu, visām Latvijas bibliotēkām ir jāreģistrējas Bibliotēku reģistrā. Iesniegumu bibliotēkas reģistrācijai sūtīt Lindai Langenfeldei, Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vecākajai referentei, K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 vai iesniegt Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļā, Rīgā, Antonijas ielā 9, tālrunis 67330223, e-pasts: Linda.Langenfeldee-pasta simbolskm.gov.lv

Bibliotēku reģistrācijai ir izmantojama Veidlapa „Iesniegums bibliotēkas reģistrācijai". Iesniegumam jāpievieno bibliotēkas dibinātāja apstiprināts bibliotēkas darbības nolikums.

Izglītības iestāžu bibliotēku reģistrācijai izmantojama
Veidlapa „Iesniegums izglītības iestādes bibliotēkas reģistrācijai" Iesniegumam jāpievieno bibliotēkas dibinātāja apstiprināts bibliotēkas darbības reglaments.

Uz augšu