Pamatizvelne > Nozares > Bibliotēkas > Institūcijas

Institūcijas

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
Tālr. 67806100
Fakss 67280851
E-pasts:lnbe simbolslnb.lv
http://www.lnb.lv

Kultūras informācijas sistēmu centrs
Tērbatas iela 53-2, Rīga, LV 1011
Tel: +371 67843084
Fax: +371 67843084
infoe-pasta simbolskis.gov.lv
http://www.kis.gov.lv

Patentu tehniskā bibliotēka
Kr.Valdemāra iela 33, 4. stāvs, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67226628
Fakss: 67210767
E-pasts: patbibe simbolslrpv.gov.lv
http://www.lrpv.gov.lv/lv/patentu-tehniska-biblioteka/par-patentu-tehnisko-biblioteku

Valsts arhīvu speciālā bibliotēka
Šķūņu ielā 11, Rīga, LV 1050
Tel: +371 67226761
bibliotekae simbolsarhivi.gov.lv
http://www.arhivi.lv/index.php?&86

Latvijas Neredzīgo bibliotēka
Juglas iela 14, Rīga, LV 1024
Tel: +371 67531748
Fax: +371 67514512
administracijae simbolsneredzigobiblioteka.lv
http://www.neredzigobiblioteka.lv

Latvijas Bibliotekāru biedrība
Tērbatas iela 53-7, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 67 844 887
bibliotekarubiedribae simbolsgmail.com
www.bibliotekari.lv

Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija
Paula Valdesa iela 5, Rīga LV 1048
Tālr.67808011,
E-pasts: latabainfoe simbolsgmail.com
www.lataba.lv

Latvijas Skolu bibliotekāru biedrība
Kandavas iela 8, korpuss 6, dz. 50, Rīga, LV 1083
Tālr. 67217376, 29122096
E-pasts:b.ervaldeee simbolsgmail.com
www.lsbb.lv

LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa
Lomonosova iela 1A, Rīga, LV 1019
Tālr. 67140522
E-pasts: szfe simbolslu.lv
http://www.szf.lu.lv/apraksts/nodalas/informacijas-un-biblioteku-studiju-nodala/

Latvijas Kultūras koledžas Bibliotēkzinātnes un informācijas studiju programma
Bruņinieku ielā 57, Rīga, LV 1011
Tel: +371 67846243
gita.komarovae simbolslkk.gov.lv
http://www.kulturaskoledza.lv/?l=1&m=5&s=221


 
Augstskolu bibliotēkas

Reģionu galvenās bibliotēkas 

Starptautiskās un ES institūcijas un aktivitātes

ALISE

 

Uz augšu