Pamatizvelne > Nozares > Bibliotēkas > Bibliotēku akreditācija

Bibliotēku akreditācija

Latvijas Bibliotēku padomes izveidotā Bibliotēku akreditācijas komisija 2004.gada nogalē uzsāka bibliotēku akreditāciju, kuras kārtība ir noteikta Bibliotēku likumā un Ministru kabineta 2006. gada 29. augusta noteikumos Nr 709 „"Bibliotēku akreditācijas noteikumi". Latvijas Bibliotēku padome ir apstiprinājusi Bibliotēku akreditācijas komisijas nolikumu un Bibliotēku akreditācijas komisijas sastāvu. Par bibliotēku atbilstību akreditācijas prasībām tiek sagatavoti Bibliotēku akreditācijas komisijas atzinumi, kurus apstiprina Latvijas Bibliotēku padome.

Kontaktinformācija:
Latvijas Bibliotēku padomes Bibliotēku akreditācijas komisijas sekretāre,
KM Bibliotēku un arhīvu nodaļas vecākā referente Vanda Bērziņa
Tel. 67330222
e-pasts: vanda.berzinae simbolskm.gov.lv

Bibliotēku akreditācijas grafiks

Bibliotēku akreditācijas komisija

Bibliotēku akreditācijas komisijas nolikums

Bibliotēku akreditācijas komisijas atzinumi

Iesniegums bibliotēkas akreditācijai

Ziņas par bibliotēku (iesniedz pašvaldību vietējās nozīmes bibliotēkas)

Ziņas par bibliotēku (iesniedz augstskolu, zinātniskās un speciālās bibliotēkas)

Ziņas par bibliotēku atkārtotai akreditācijai (iesniedz reģionu galvenās bibliotēkas)

Uz augšu