Pamatizvelne > Nozares > Autortiesības un blakustiesības

Autortiesības un blakustiesības

Sabiedriskā apspriešana par autortiesību regulējuma pārskatīšanu Eiropas Savienībā (sabiedriskā apspriešana ir noslēgusies)

2013. gada 5. decembrī Eiropas Komisija uzsāka sabiedrisko apspriešanu par autortiesību regulējuma pārskatīšanu Eiropas Savienībā. Sabiedriskās apspriešanas ietvaros ikviens ir aicināts sniegt savu viedokli un priekšlikumus par virkni aktuālu autortiesību jautājumu, tā palīdzot uzlabot autortiesību regulējumu un tā piemērošanu Eiropas Savienībā, tostarp Latvijā.

 

Galvenās tēmas, par kurām Eiropas Komisija lūdz sniegt viedokli, ir šādas:

  • autortiesības un Eiropas Savienības Vienotā tirgus darbība (aptaujas dalībniekiem tiek lūgts viedoklis par autortiesību darbību digitālajā vidē, it īpaši saistība ar darbu pārrobežu izplatīšanu un izmantošanu, autortiesību aizsardzības termiņiem u.c. tēmām);
  • autortiesību ierobežojumi un izņēmumi Eiropas Savienības Vienotajā tirgū (aptaujas dalībniekiem tiek lūgts viedoklis par autortiesību ierobežojumiem bibliotēku un arhīvu vajadzībām, ierobežojumiem izglītošanas un zinātniskās pētniecības mērķiem, ierobežojumiem par labu cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī par tādām tēmām kā lietotāju radīts saturs u.c.);
  • reproducēšana personiskai lietošanai un reprogrāfiskā reproducēšana (aptaujas dalībniekiem tiek lūgts viedoklis par nesēja atlīdzības sistēmu un reprogrāfiskās reproducēšanas izņēmumu);
  • taisnīga atlīdzība autoriem un izpildītājiem (aptaujas dalībniekiem tiek lūgts viedoklis par to, kā vislabāk nodrošināt taisnīgu atlīdzību autoriem un izpildītajiem, kā arī tiek lūgts viedoklis par nepieciešamību radīt vienotu šī jautājuma regulējumu Eiropas Savienības līmenī);
  • autortiesību ievērošana (aptaujas dalībniekiem tiek lūgts viedoklis par to, vai nepieciešams uzlabot civiltiesiskās aizsardzības sistēmu attiecībā uz tiem gadījumiem, kad autortiesības tiek pārkāptas komerciālā nolūkā, kā arī lūgts sniegt viedokli par to, vai pastāvošā sistēma nodrošina nepieciešamo līdzsvaru starp autortiesību aizsardzību un citām tiesībām, it īpaši tiesībām uz privātās dzīves aizsardzību); 
  • vienots autortiesību regulējums Eiropas Savienībā (aptaujas dalībniekiem tiek lūgts viedoklis par to, vai nepieciešams izveidot vienotu visu autortiesību regulējumu Eiropas Savienības līmenī).

 

Ar informāciju par Eiropas Komisijas uzsākto sabiedrisko apspriešanu var iepazīties un apspriešanas dokumentu lejupielādēt šeit.

 

Sabiedriskās apspriešanas dokumenta neoficiālais tulkojums latviešu valodā ir pieejams šeit.

 

Sabiedriskās apspriešanas norise Latvijā un tās rezultāti

Sabiedriskā apspriešana noslēdzās 2014.gada 5.martā. Atsaucoties aicinājumam iesniegt sabiedriskās apspriešanas anketas ne vien Eiropas Komisijai, bet arī atbildīgajai ministrijai Latvijā, Kultūras ministrijai tika iesniegtas deviņas atbildes uz sabiedriskajā apspriešanā uzdotajiem jautājumiem.

Kultūras ministrija pateicas visiem, kuri rada iespēju piedalīties Eiropas Komisijas uzsāktajā sabiedriskajā apspriešanā par autortiesību regulējuma pārskatīšanu Eiropas Savienībā, kā arī nosūtīt savus viedokļus ministrijai.

Minētie viedokļi tika izvērtēti, sagatavojot Latvijas pozīciju, kura tika iesniegta Eiropas Komisijai. Pozīcijas teksts latviešu valodā ir pieejams šeit, angļu valodā – šeit.

Tāpat sabiedriskās apspriešanas dalībnieku viedokļus plānots izmantot Latvijas autortiesību normatīvā regulējuma modernizēšanā un efektīvākas autortiesību administrēšanas prakses veicināšanā.

Uz augšu