Autortiesību un blakustiesību aizsardzībā ir iesaistītās arī citas valsts institūcijas, kā arī nevalstiskās un starptautiskās organizācijas.

Valsts institūcijas

Par autortiesību un blakustiesību praktisko aizsardzību Latvijā ir atbildīga Iekšlietu ministrija, galvenokārt Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 4.nodaļa (Kibernoziegumu apkarošana un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība).

Autortiesību un blakustiesību aizsardzībā ir iesaistīta arī Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Riska vadības daļa. Kā viens no Riska vadības daļas uzdevumiem ir izvērtēt tiesību īpašnieku pieteikumus par iespējamiem viņu tiesību pārkāpumiem, kā arī koordinēt VID teritoriālo muitas iestāžu darbu visā Latvijas teritorijā cīņā pret viltotu un pirātisku preču izplatīšanu.

Kopš 2006.gada darbojas Intelektuālā īpašuma padome, kuras sastāvā iekļauti intelektuālā īpašuma aizsardzībā iesaistīto ministriju valsts sekretāri, Ģenerālprokurors un Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Padomes darbības mērķis ir koordinēt un sekmēt Latvijas valsts pārvaldes iestāžu darbību autortiesību un blakustiesību, datu bāzu aizsardzības, preču zīmju un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, patentu, dizainparaugu, augu šķirņu aizsardzības un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas jomā.

Paralēli darbojas arī Intelektuālā īpašuma ekspertu grupa, kurā ir pārstāvētas gan valsts institūcijas, gan nevalstiskās organizācijas. Ekspertu grupas darbības mērķis ir nodrošināt aktuālu autortiesību, blakustiesību un citu intelektuālā īpašuma tiesību jautājumu apspriešanu pirms to izskatīšanas Intelektuālā īpašuma padomē.

Nevalstiskās organizācijas

Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas

Atbilstoši Autortiesību likuma 63.pantam autortiesību un blakustiesību subjektu mantisko tiesību aizsardzību, ja šīs tiesības nevar nodrošināt individuālā kārtā vai šāda aizsardzība ir apgrūtināta, veic mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija.
Autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju izveido autori, bet blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju – izpildītāji, filmu un fonogrammu producenti.
Kopš 2004.gada 1.septembra organizācija var veikt mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu tikai pēc atļaujas, kuru izsniedz Kultūras ministrija, saņemšanas. Kultūras ministrija veic arī mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbības uzraudzību.

Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA)

AKKA/LAA ir autoru dibināta biedrība, kas pārstāv vairāk nekā 5000 Latvijas autoru, kā arī vairāk nekā 130 ārvalstu autortiesību organizācijas.
AKKA/LAA ir saņēmusi Kultūras ministrijas atļauju veikt autoru mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz:
 • publisku patapināšanu;
 • publiskā patapinājuma administrēšanu citu organizāciju vārdā;
 • publisku izpildījumu (saskaņā ar Autortiesību likuma 63.panta piektās daļas 1.punktu);
 • retranslēšanu par kabeļiem (saskaņā ar Autortiesību likuma 63.panta piektās daļas 3.punktu);
 • vizuālās mākslas oriģināldarbu tālākpārdošanu;
 • reproducēšanu personiskām vajadzībām;
 • reproducēšanas personiskām vajadzībām administrēšanu citu organizāciju vārdā;
  publicēšanu;
 • publisku izpildījumu (izņemot publisku izpildījumu saskaņā ar Autortiesību likuma 63.panta piektās daļas 1.punktu);
 • izplatīšanu;
 • raidīšanu;
 • retranslēšanu;
 • darbu padarīšanu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un laikā;
 • reproducēšanu;
 • reproducēšanu profesionālajām vajadzībām fonogrammu producentus pārstāvošo mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju vārdā tiktāl, ciktāl par šādu kolektīvo pārvaldījumu ir tikusi panākta vienošanās ar fonogrammu producentus pārstāvošo mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju un tik ilgi, kamēr šāda vienošanās ir spēkā.

Kontakti:
A.Čaka iela 97,
Rīga, LV-1011
Tālr. 67506131
Fakss: 67315620
E-pasts: infoe simbolsakka-laa.lv
Interneta mājas lapa: www.akka-laa.lv

Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA)

LaIPA ir izpildītāju un producentu dibināta biedrība, kas pārstāv vairāk nekā 1500 Latvijas izpildītājus un fonogrammu producentus, kā arī vairāk nekā 90 ārvalstu izpildītāju un fonogrammu producentu tiesību organizācijas.
LaIPA ir saņēmusi Kultūras ministrijas atļauju veikt mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz:

 • raidīšanu, ieskaitot vienlaicīgu raidīšanu elektronisko sakaru tīklā un raidīšanu tikai elektronisku sakaru tīklā;
 • retranslēšanu pa kabeļiem;
 • publiskošanu (fonogrammu atskaņošanu sabiedriskās vietās un no komerciālos nolūkos publicētām fonogrammām sastāvošu raidījumu publiskošanu);
 • reproducēšanu personiskām vajadzībām;
 • nomu un īri;
 • līdz 1993.gada 15.maijam publicēto fonogrammu reproducēšanu un izplatīšanu (izpildītāju vārdā);
 • reproducēšanu (fonogrammu producentu vārdā);
 • reproducēšanu profesionālajām vajadzībām autorus pārstāvošās mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas vārdā tiktāl, ciktāl par šādu kolektīvo pārvaldījumu ir tikusi panākta vienošanās ar autorus pārstāvošo mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju un tik ilgi, kamēr šāda vienošanās ir spēkā;
 • fonogrammās fiksēto izpildījumu padarīšanu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā.

Kontakti:
Bauskas iela 58-1,
Rīga, LV-1004
Tālr. 67605023
Fakss: 67500039
E-pasts: laipae simbolslaipa.org
Interneta mājas lapa: www.laipa.org


Latvijas Kinoproducentu asociācija (LKPA)

LKPA ir filmu producentu dibināta biedrība, kas ap 270 Latvijas un ārvalstu filmu producentu tiesības.
LKPA ir saņēmusi Kultūras ministrijas atļauju veikt filmu producentu mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz reproducēšanu personiskām vajadzībām.

Kontakti:
Elizabetes iela 49,
Rīga, LV-1010
Tālr. 67288147
Fakss: 67288149
E-pasts: festivalse simbolsnavigator.lv
Interneta mājas lapa: www.filmlatvia.lv


Latvijas Profesionālo aktieru apvienība (LaPAA)

LaPAA ir biedrība, kas pārstāv vairāk nekā 370 aktierus.
LaPAA ir saņēmusi Kultūras ministrijas atļauju veikt izpildītāju (aktieru, brīvmākslinieku) mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz:

 • raidīšanu, ieskaitot vienlaicīgu raidīšanu elektronisko sakaru tīklā un raidīšanu tikai
 • elektronisko sakaru tīklā;
 • retranslēšanu pa kabeļiem;
 • reproducēšanu personiskām vajadzībām;
 • reproducēšanu;
 • padarīšanu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un laikā.

Kontakti:
Dzirnavu iela 135,
Rīga, LV-1050
Tālr./fakss: 67282393
E-pasts: infoe simbolsaktieris.lv
Interneta mājas lapa: www.aktieris.lv

Biedrība „Atbalss”

Biedrība „Atbalss” pārstāv Latvijas erotisko un pornogrāfisko filmu producentus, kā arī Eiropas lielāko erotisko un pornogrāfisko mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju „GÜFA”.
Biedrība ir saņēmusi Kultūras ministrijas atļauju veikt erotisko un pornogrāfisko filmu producentu mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz:

 • nomu un īri;
 • retranslēšanu pa kabeļiem;
 • reproducēšanu;
 • padarīšanu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un laikā.

Kontakti:
Lāčplēša iela 87a,
Rīga, LV-1011
Tālr. 67505159
Fakss: 67242538
E-pasts: atbalsse simbolsversija.lv
Interneta mājas lapa: www.atbalss.lv

 

Biedrība „LATREPRO”

“LATREPRO” ir biedrība, kuras mērķis ir veicināt un nodrošināt autoru un izdevēju tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Biedrība „LATREPRO” ir saņēmusi Kultūras ministrijas atļauju veikt autoru mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai.

Kontakti:
Krišjāņa Valdemāra iela 6,
Rīga, LV-1010
Tālr. 25606168
Interneta mājas lapa: www.latrepro.lv

 

Citas nevalstiskās organizācijas

Business Software Alliance (BSA) Latvijas komiteja

BSA ir starptautiska nevalstiska organizācija, kura nodarbojas ar datorprogrammu autortiesību aizsardzību un cīņu pret datorprogrammu nelegālu izmantošanu.

Kontakti:
Ķiršu iela 6,
Ādaži, LV-2164
Tālr.: 29488795
E-pasts: bsae simbolsbsa.lv
Interneta mājas lapa: http://ww2.bsa.org/country.aspx?sc_lang=lv-LV

Latvijas Skaņu ierakstu producentu, izdevēju un izplatītāju apvienība (LaMPA)

LaMPA pārstāv legālo mūzikas ierakstu izdevēju un izplatītāju intereses un cīnās pret mūzikas ierakstu pirātismu.

Kontakti:
Slokas iela 69,
Rīga, LV-1007
Tālr./fakss: 67459911
E-pasts: ojarse simbolslampa.org.lv

 

Starptautiskās organizācijas

Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO)

WIPO ir starptautiska organizācija, kas nodarbojas ar intelektuālā īpašuma aizsardzību. Tās galvenā mītne atrodas Ženēvā (Šveicē). WIPO ir 187 dalībvalstis, kuru vidū ir arī Latvija.

Interneta mājas lapa: www.wipo.int

Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus Ģenerāldirektorāts

Iekšējā tirgus Ģenerāldirektorāts izstrādā priekšlikumus ES tiesību aktiem, uzrauga, kā ES dalībvalstis ievieš ES tiesību aktus nacionālajā tiesību sistēmā, kā arī ir atbildīgs par sarunu, kas saistītas ar intelektuālo īpašumu, vadīšanu WIPO ietvaros.

Interneta mājas lapa:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/index_en.htm

Uz augšu