Pamatizvelne > Nozares > Arhīvi > Arhīvu padome

Arhīvu padome

Arhīvu padome ir konsultatīva institūcija, kuras sastāvā ir speciālisti, kuri pārstāv arhīvus, arhīvu nozares nevalstiskās organizācijas un ar arhīvu nozari saistītas institūcijas. Arhīvu padome piedalās arhīvu nozares attīstības stratēģijas un politikas izstrādē, sniedz atzinumus nacionālā dokumentārā mantojuma veidošanas, saglabāšanas, pieejamības un izmantošanas jautājumos, sniedz atzinumus par dokumentu un arhīvu pārvaldību regulējošo normatīvo aktu projektiem.

Arhīvu padomes sastāvs

Arhīvu padomes priekšsēdētāja

Ingūna Slaidiņa   - Latvijas Arhīvistu biedrības valdes priekšsēdētāja, Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietniece; e-pasts Inguna.Slaidinae simbolsarhivi.gov.lv; tālrunis 67211059

Arhīvu padomes priekšsēdētājas vietniece

Dr.hist. Valda Pētersone - Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva direktora vietniece; e-pasts valdapetersonee simbolsarhivi.gov.lv

 
Padomes locekļi

Gatis Karlsons             Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietnieks;

Dināra Ārnesta            Latvijas Nacionālā arhīva Ventspils Zonālā arhīva vecākā eksperte;

Ivanda Bērziņa             Latvijas Nacionālā arhīva Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta direktora vietniece;

Arta Rengarte              Latvijas Nacionālā arhīva Arhīvu inspekcijas vadītāja;

Baiba Blese                  Latvijas Arhīvistu biedrības pārstāve, Latvijas Bankas arhīva vadītāja;

Tatjana Jevdokimova            Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta Korespondences un apmeklētāju pieņemšanas nodaļas konsultante;

Svetlana Kondratjeva  Valsts zemes dienesta Dokumentu pārvaldības departamenta direktore;

Līga Dimante                Kultūras ministrijas Bibliotēku un arhīvu nodaļas eksperte dokumentu un arhīva pārvaldības jautājumos;

Arturs Žvinklis              Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks;

Guntars Krasovskis     Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks informātikas jautājumos.

Arhīvu padomes nolikums

Arhīvu nozares stratēģija


Arhīvu padomes sēdes

 Gads

 Nr.  Padomes sēde
 2011.  1.  2011.gada 5.oktobrī
   2.  2011.gada 6.decembrī
 2012.  1.  2012.gada 28.februārī
   2.  2012.gada 20.novembrī
 2013.  1.  2013. gada 12. martā
   2.  2013. gada 17. septembrī

 3.  2013. gada 17. decembrī
 2014.  1.  2014. gada 8. oktobrī
 2015.  1.  2015. gada 27. janvārī

 2.  2015. gada 3. jūnijā
 2016.
 1.
 2016. gada 27. oktobrī

 

 

Uz augšu