Nozares pamatinformācija 

Ministrijas kompetence arhīvu darba jomā ir:

  • izstrādāt valsts politiku dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā;
  • organizēt un koordinēt Arhīvu likuma un citu normatīvo aktu īstenošanu dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā;
  • izstrādāt normatīvo aktu projektus dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā;
  • izskatīt personu iesniegumus par Latvijas Nacionālā arhīva un akreditētu privātu arhīvu darbību

Latvijas Valsts arhīvu sistēmas vadošā pārvaldes iestāde ir Kultūras ministrija. Tās pārraudzībā atrodas Latvijas Nacionālais arhīvs ar struktūrvienībām.

Sistēmas iestāžu misija - nodrošina Latvijas nacionālā dokumentārā mantojuma, kas radies Latvijas teritorijā valstiskās neatkarības periodā, tai atrodoties citu valstu un okupācijas varu sastāvā, uzkrāšanu, saglabāšanu un pieejamību.

Īstenojot valsts politiku arhīvu nozarē, tiek saglabātas latviešu nācijas un valsts veidošanās un kontinuitātes dokumentārās liecības. Sistēmas iestādes veic valsts un pašvaldību iestāžu uzraudzību un sniedz tām atbalstu dokumentu pārvaldībā un dokumentu sagatavošanā pastāvīgai glabāšanai valsts arhīvos, sadarbojas ar nevalstiskām organizācijām Latvijā un latviešu mītnes zemēs ārvalstīs, to darbībā radītā dokumentārā mantojuma saglabāšanā.

Ikviens sabiedrības loceklis var iegūt un izmantot valsts arhīvos uzkrātos dokumentus un informāciju savu tiesību un interešu aizstāvībai, kā arī Latvijas politiskās, sociālās un kultūras vēstures jautājumos. Valsts arhīvi nodrošina pētniekiem arhīvu dokumentu izmantošanu arhīvu lasītavās, izpilda klientu pieprasījumus, sniedzot arhīva izziņas, dokumentu kopijas, kā arī konsultācijas arhīvu dokumentu izmantošanas un pieejamības jautājumos. Rosinot sabiedrības interesi par uzkrāto Latvijas nacionālo dokumentāro mantojumu, valsts arhīvu sistēmas iestādes gan patstāvīgi, gan sadarbībā ar zinātnes un kultūras iestādēm īsteno dokumentu popularizēšanas pasākumus un projektus – izdod dokumentu krājumus, veido dokumentu izstādes un aicina interesentus uz ekskursijām, semināriem un lekcijām valsts arhīvos.

http://www.arhivi.gov.lv/

Uz augšu