Pamatizvelne > Nozares > Arhitektūra

Arhitektūra

Nozares pamatinformācija

Ministrijas kompetence arhitektūras jomā ir:

  • veicināt arhitektūras nozares attīstību, balstītu ilgtspējas un kvalitātes principos,
  • izstrādāt priekšlikumus valsts kultūrpolitikas stratēģijai arhitektūras nozarē,
  • izstrādāt, piedalīties izstrādē un pilnveidot ar arhitektūras nozari saistītos konceptuālos projektus, tiesību un normatīvo aktu projektus,
  • izstrādāt priekšlikumus valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai arhitektūras nozarei,
  • sadarboties ar starptautiskajām institūcijām
Uz augšu