Viegli lasīt

Kultūras ministrija

ministrija_5.jpg


Latvijas Republikas Kultūras ministrija ir valsts pārvaldes institūcija, kas veido un koordinē valsts kultūrpolitiku un kultūrizglītības politiku.

Kultūras ministrija darbojas, pamatojoties uz Kultūras ministrijas nolikumu, Kultūras ministrijas darbības stratēģiju, Ministru kabineta deklarāciju un Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm.

Ministrijas pārziņā ir šādas nozares: bibliotēkas, muzeji, mūzika, vizuālā māksla, dizains, tautas māksla, teātris, literatūra, filmu māksla, kultūrizglītība, autortiesības, arhitektūra, pieminekļu aizsardzība, arhīvi un sabiedrības integrācija.

Ministrijas funkcijas ir:

Kultūras ministrijā ir trīs departamenti: Kultūrpolitikas departaments, Sabiedrības integrācijas departaments un Eiropas Savienības fondu departaments.

Kultūras ministrijā ir šādas patstāvīgas nodaļas: Autortiesību nodaļa, Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības politikas nodaļa, Mediju politikas nodaļa, Budžeta nodaļa, Investīciju un projektu nodaļa,  Grāmatvedības uzskaites un atskaites nodaļa, Personāla nodaļa, Dokumentu pārvaldības nodaļa, Juridiskā nodaļa, Saimniecības nodaļa, Informācijas un tehnoloģiju atbalsta nodaļa un Iekšējā audita nodaļa.


Kultūras ministrijas adrese un kontaktinformācija:
K. Valdemāra iela 11 a
Rīga, LV-1364
Tālrunis: +371 67330200
Fakss: +371 67330292
E-pasts:
pastse simbolskm.gov.lv
Mājaslapa:www.km.gov.lv