Pamatizvelne > Kultūras ministrija > Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana

Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana

2017. gada 17. februāris

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu ar biedrību „Latvijas Mūzikas informācijas centrs”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus mūzikas jomā:

  • mūzikas nozares aktuālās informācijas atlasi, uzkrāšanu un aprites veicināšanu,
  • metodiskās palīdzības sniegšanu nozares institūcijām un speciālistiem, organizējot seminārus, konsultācijas un profesionālās apmācības programmas,
  • nozares pārstāvniecību starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos.

Līdzdarbības līguma projekts*


2017. gada 3. janvāris

Kultūras ministrija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar biedrību „Latvijas Arhitektu savienība”, kas  konkursa kārtībā ir ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus arhitektūras nozarē. Saskaņā ar līgumu biedrība “Latvijas Arhitektu savienība” veiks šādus valsts pārvaldes uzdevumus arhitektūras nozarē:

  • atlasīs un uzkrās aktuālo informāciju par arhitektūras nozari un nodrošinās tās apriti dažādām mērķauditorijām, kā arī nodrošinās profesionālās pilnveides iespējas arhitektūras nozares profesionāļiem;
  • pārstāvēs un reprezentēs Latvijas arhitektūru nacionālas un starptautiskas nozīmes pasākumos (izstādēs, biennālēs, festivālos, forumos u.c.);
  • veiks Latvijas arhitektūras nozares kvalitātes ikgadēju novērtējumu, organizējot īstenoto darbu konkursu, lai apzinātu Latvijas arhitektūras labāko sniegumu un sekmētu Latvijas arhitektūras nozares augstvērtīgu attīstību un izaugsmi ilgtermiņā;
  • veidos sabiedrības izpratni par kvalitatīvu arhitektūru un apbūvēto vidi, arhitektūras lomu sabiedrības labklājības veicināšanā, kā arī rosinās interesi par Latvijas laikmetīgās arhitektūras labākajiem sasniegumiem, nodrošinot katru gadu saturiski un vizuāli augstvērtīgu arhitektūras darbu konkursa labāko darbu izstādi, nodrošinot komunikāciju un publicitāti plašsaziņas līdzekļos par arhitektūras darbu konkursa norisi, konkursa labākajiem darbiem un to autoriem, laikmetīgās arhitektūras procesiem un veiks citus uzdevumus.

Izsmeļošāk ar valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu var iepazīties līgumā.


* Līdzdarbības līguma projektu publicējam atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 50.panta trešajai daļai.


 Arhīvs līdz 2017. gadam

Uz augšu