Pamatizvelne > Kultūras ministrija > Konkursi > Konkursu rezultāti

Konkursu rezultāti

Konkursa „Par atbalstu daudzpusīgai kultūras atspoguļošanai drukātajos un/vai interneta kultūras medijos”  2013.gada 4.decembrī apstiprinātais lēmums

Pamatojoties uz konkursa komisijas 2013. gada 28.novembra sēdes protokolu nr.2 un saskaņā ar Kultūras ministrijas 18.10.2013. rīkojumu Nr. 5-1-231 apstiprināto konkursa komisiju un nolikumu „Par atbalstu daudzpusīgai kultūras atspoguļošanai drukātajos un/vai interneta kultūras medijos” un Valts budžeta 2013.gada apakšprogrammā „Mākslas un literatūra” šim mērķim paredzēto finansējumu, konkursa ietvaros nolemj piešķirt:

24 000 LVL (divdesmit četri tūkstoši latu) iknedēļas kultūras izdevuma „Kultūrzīmes” un tā interneta platformas satura veidošanas atbalstam 2014.gadam;15 416 LVL (piecpadsmit tūkstoši četri simti sešpadsmit latu) iknedēļas kultūras izdevuma „Kultūras Diena un izklaide” un portāla www.kulturasdiena.lv satura veidošanas atbalstam 2014.gadam;

10 584 LVL (desmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri latu) interneta žurnāla www.satori.lv satura veidošanas atbalstam 2014.gadam;16.septembris, 2013.gads

Konkursa „Literāro radošo meistardarbnīcu, semināru, konsultāciju un citu pasākumu programmas nodrošināšana literārā radošā potenciāla attīstīšanai un pilnveidei” rezultāti

Rezultāti


10.maijs, 2013.gads

Kultūras ministrijas projektu konkursa
"Par Tautas frontes 25 gadu jubilejas pasākumu organizēšanu. 2.kārta" rezultāti


2.kārtā atbalstītie projekti


21.marts, 2013.gads

Kultūras ministrijas projektu konkursa
"Par Tautas frontes 25 gadu jubilejas pasākumu organizēšanu" rezultāti


Atbalstītie projekti


10.decembrī, 2012.gads

Noskaidroti uzvarētāji Kultūras ministrijas rīkotajā konkursā par atbalstu kultūras medija nodrošināšanai

Konkursā par atbalstu daudzpusīga kultūras medija izveidei uzvarējuši divi  – AS „Lauku  Avīze’’ un SIA „Dienas Mediji’’ – piedāvātie projekti, tādējādi Latvijas lasītāju auditorijai nodrošinot iespējami plašāku un daudzveidīgāku kultūras dzīves atspoguļojumu. Konkursa komisija nolēma, ka atbalstot jauna, daudzpusīga un uz plašu Latvijas auditoriju orientēta iknedēļas izdevuma „Kultūrzīmes” izdošanu un tā pieejamību interneta vidē, 34 122 lati tiks piešķirti AS „Latvijas Avīze”. Savukārt, lai atbalstītu kultūras mediju, kas lasītājiem jau piedāvā kultūrprocesu izvērtējumu, kā arī sniedz būtiskāko kultūras notikumu kvalitatīvu apskatu, komisija nolēma valsts budžeta līdzekļus piešķirt „KDi” un interneta platformas nodrošināšanai,  šim mērķim atvēlot 15 878 latus SIA „Dienas Mediji”.  Kopā kultūras medija atbalstam no valsts budžeta bija atvēlēti 50 000 latu.


27.aprīlī, 2012.gadā

Noslēgts līdzdarbības līgums  "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu laikmetīgās mākslas pieejamības nodrošināšanai"

Līdzdarbības līgums

Noslēgts līdzdarbības līgums "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vizuālās mākslas jomā"

Līdzdarbības līgums

Noslēgts līdzdarbības līgums "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu video mākslas jomā"

Līdzdarbības līgums

Noslēgts līdzdarbības līgums "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu elektroniskās mākslas jomā"

Līdzdarbības līgums


16.aprīlī, 2012.gadā

Noslēdzies konkurss "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu laikmetīgās mākslas pieejamības nodrošināšanai"

Saskaņā ar 2012.gada 27.marta konkursa komisijas lēmumu par uzvarētāju kļuvusi biedrība "KIM?".

Līdzdarbības līguma projekts


11.aprīlī, 2012.gadā


Noslēdzies konkurss "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vizuālās mākslas jomā"


Saskaņā ar 2012.gada 27.marta konkursa komisijas lēmumu par uzvarētāju kļuvusi biedrība "Laikmetīgās mākslas centrs".

Līdzdarbības līguma projekts

Noslēdzies konkurss "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu video mākslas jomā"

Saskaņā ar 2012.gada 27.marta konkursa komisijas lēmumu par uzvarētāju kļuvusi biedrība "Kultūras un mākslas projekts NOASS".

Līdzdarbības līguma projekts


Noslēdzies konkurss "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu elektroniskās mākslas jomā"

Saskaņā ar 2012.gada 27.marta konkursa komisijas lēmumu par uzvarētāju kļuvusi biedrība "Jauno mediju kultūras centrs RIX-C".

Līdzdarbības līguma projekts


15.februārī, 2012.gadā

Noslēdzies konkurss "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu literatūras jomā"

Saskaņā ar 2012.gada 10. februāra konkursa komisijas lēmumu par uzvarētāju kļuvusi biedrība "Latvijas Literatūras centrs".

Līdzdarbības līguma projekts

Noslēdzies konkurss „Integrācijas pasākumi 2011”

2011. gada 25.novembrī Kultūras ministrija izsludināja konkursu  „Integrācijas pasākumi 2011” piecās tematiskajās jomās: mazākumtautību kultūras savdabības saglabāšana, pilsoniskās līdzdalības veicināšana, lībiešu kultūras un valodas saglabāšana, latgaliešu rakstu valodas nostiprināšana, ārzemēs dzīvojošu latviešu identitātes saglabāšana. Kopējais konkursā pieejamais budžets – LVL 28 288. Kopumā tika iesniegti 55 projektu pieteikumi, no kuriem finansējumu piešķīra 13 projektiem.

Konkursa nolikums un konkursā izvēlētie projekti pamatā ir balstīti uz Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu (2012.-2018. gadam) ietvaros īstenojamo rīcības plānu 2012. gadam.

Kultūras ministrija pateicas visiem projekta iesniedzējiem par izrādīto interesi. Visi iesniegtie projekti sniedz interesantas un jaunas idejas sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības jomā.

Konkursa "Integrācijas pasākumi 2011" rezultātiKultūras ministrijas rīkotajā ideju konkursa „Kultūras un radošā kvartāla attīstība Miera ielā 58, Rīgā” rezultāti


Ideju konkursa balvu fonds ir 7000 latu: uzvarētājs saņem 2 500 latu, prēmija katram otrās vietas ieguvējam ir 1 500 latu.

1.vieta -  iniciatīvas grupai „Stacija” - Oļegs Ņikitins, Liene Kuplā, Fions Dobins, Nataļja Doždeva, Aleksejs Birjukovs - par projektu „Stacija” (devīze: ST 014).

2.vieta - Mantenam Devrīntam (Manten Devriendt), Emīlam Rodem, un Lienei Jākobsonei (SIA „Pakalpojumu dizains”) par projektu „Maikapara fabrika” (devīze: RS 101).

2.vieta -  Kristaps Gulbim (biedrība „Pilsoniskās iniciatīvas centrs”) un Ilzei Miķelsonei (SIA „Taktila”), sadarbībā ar biedrību „Lauska”, biedrību „Karogs”, biedrību „Papardes zieds”

un Solvitu Rūju, par projektu „Nemiernīca” (devīze: KK 058).

2.vieta  - autoru grupai - Sandrai Muižniecei, Asnatei Bočkis, Ilgvaram Gravniekam – par projektu „Izdzīvošnas laboratorija” (devīze: SA 557).

Žūrijas komisijas un ekspertu vērtējums par iesniegtajiem ideju priekšlikumiem.

Ideju konkursā iesniegtie darbi un vizualizācijas.


Noslēdzies starptautiskais metu konkurss „Piemineklis baleta māksliniekam Mārim Liepam”

Pamatojoties uz žūrijas komisijas lēmumu, KM paziņo, ka starptautiskā metu konkursa „Piemineklis baleta māksliniekam Mārim Liepam” 3. vieta tiek piešķirta pieteikumam ar devīzi "Dzīves deja", bet veicināšanas prēmija pieteikumam "Per aspera ad astra".

Konkursā tika iesniegti pieteikumi ar šādām devīzēm:

"Dzīves deja" (autors Gaits Burvis; konkursa 3. vietas ieguvējs)

"Per aspera ad astra" (arhitektu birojs SIA „Sampling” (autoru grupa – Liene Jākobsone, Manten Devriendt, Ginters Krumholcs); konkursa veicināšanas prēmijas ieguvējs)

"12345"

"Agamz"

"Grands"

"Krass"

"Lidojums"

"Mirklis pirms"

"Satikšanās"

"Slavas gaismā"

"Spārnos!"

"Tots"

"Trajektorija Māris"

"Cilvēks - balets"


Noslēdzies konkurss  „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu teātra jomā”

(paziņojums ievietots 2011. gada 26. janvārī)

Pamatojoties uz konkursa komisijas 2011. gada 24. janvāra sēdes lēmumu, saskaņā ar Kultūras ministrijas 15.12.2010. apstiprināto konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu teātra jomā” nolikumu, par uzvarētāju tiek apstiprināta biedrība „Latvijas Jaunā teātra institūts”.

Līdzdarbības līguma projektsNoslēdzies konkurss  „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mūzikas jomā”

(paziņojums ievietots 2011. gada 26. janvārī)

Pamatojoties uz konkursa komisijas 2011. gada 24. janvāra sēdes lēmumu, saskaņā ar Kultūras ministrijas 15.12.2010. apstiprināto konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mūzikas jomā” nolikumu, par uzvarētāju tiek apstiprināta biedrība „Latvijas Mūzikas informācijas centrs”.

Līdzdarbības līguma projekts


LR Kultūras ministrija, īstenojot EEZ FI līdzfinansēto individuālo projektu Nr. LV3400 „Padomju perioda nonkonformistiskā kultūras mantojuma dokumentēšana un saglabāšana Laikmetīgās mākslas muzeja krājumam”, ir iegādājusies izcilā lietuviešu tēlnieka Mindauga Navaka mākslas darbus „Vairogs” un „Apjoms un izklājums” (7 daļas). Mākslas darbi ir pilsētvides vai parka objekti, kurus vēlamies izvietot publiskā telpā sabiedrības pieejamības nodrošināšanai. Lai īstenotu šo ieceri, Kultūras ministrija aicināja pieteikties iespējamos mākslas darbu glabātājus un uzturētājus objektu izvietošanai savā teritorijā.

Konkursā uzvarējusi SIA „Ostas skati”, mākslas darbi tiks izvietoti Matrožu ielā 15, Rīgā pie restorāna „Ostas skati”.


Noslēdzies konkurss „Par valsts finansējumu Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos un privātajās kolekcijās”

Ar kultūras ministra 2010.gada 8.februāra rīkojumu Nr. 2.1.-1/-30 apstiprināti konkursa „Par valsts finansējumu Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos un privātajās kolekcijās” rezultāti.


Konkursam tika iesniegti 9 pieteikumi. Komisija vērtēja to atbilstību gan konkursa atlases pamatprasībām, gan konkursa nolikumā definētajiem kritērijiem. Viens pieteikums neatbilda konkursa pamatprasībām, savukārt divi pieteikumi nesasniedza minimālo punktu skaitu. Konkursam paredzētais finansējums – 50000.00 LVL – tika sadalīts starp 6 pretendentiem, ņemot vērā pretendentu pieprasījumus un iegūto punktu skaitu.

Konkursa komisija pieņēma lēmumu par finansējuma piešķiršanu šādiem muzejiem:

 • Vecpiebalgas novada pašvaldības struktūrvienībai Vecpiebalgas pagasta muzeju apvienībai „Orisāre” – Ls 8450.00;
 • Latvijas Okupācijas muzeja biedrības Latvijas Okupācijas muzejam – Ls 26816.00;
 • Salaspils novada pašvaldības iestādei Daugavas muzejam – Ls 1200.00;
 • Tukuma novada pašvaldības iestādei Tukuma muzejam – Ls 1100.00;
 • Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei Liepājas muzejam – Ls 1000.00;
 • 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrības 1991.gada barikāžu muzejam - Ls 11434.00.


Noslēdzies konkurss „Par profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanu Latvijas reģionos”

Konkursam tika iesniegti 6 pieteikumi. Visi iesniegtie pieteikumi atbilda konkursa atlases pamatprasībām un tika izvērtēti atbilstoši konkursa nolikumā minētajiem kritērijiem. Konkursa finansējums tika sadalīts proporcionāli katra projekta kopējam saņemtajam punktu skaitam un visu projektu kopējam saņemtajam punktu skaitam, ņemot  vērā konkursa ietvaros sadalāmā finansējuma apmēru.


Saskaņā ar konkursa „Par profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanu Latvijas reģionos” komisijas lēmumu (2010.gada 9.feburāra protokols nr.3) un kultūras ministra 15.02.2010. apstiprināto tāmi, piešķirts finansējums:

 • Valkas novada domes Ziemeļlatvijas kameransamblim 9495 Ls;
 • pašvaldības SIA „Liepājas teātris” 10 350 Ls;
 • Jelgavas aģentūras „Kultūra” Jelgavas kamerorķestrim – 7020 Ls;
 • Rēzeknes pilsētas domes kultūras pārvaldes Profesionālo pūšamo instrumentu orķestrim „Rēzekne” - 8 595 Ls;
 • Cēsu novada pašvaldības Vidzemes kamerorķestrim – 9549 Ls;
 • Cēsu novada pašvaldības mākslas festivālam „Cēsis 2010” - 23 000 Ls.

Lēmums par līguma slēgšanu

Paziņojums par atklātu konkursu publicēts KM mājas lapā: 2008.gada 12.novembrī;
Lēmuma pieņemšanas datums: 2009.gada 19.janvārī;
Līdzdarbības līguma priekšmets: Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu literatūras jomā;
Līguma izpildītājs – Biedrība „Latvijas Literatūras centrs”, reģistrācijas nr.LV 40008068073, Stabu iela 73-20, Rīga, LV-1009;
Līguma izpildes datums – 2011.gada 30.decembris.

Līdzdarbības līguma projektsUz augšu